duyurular

04

Kasım

Kısmi Zamanlı Öğrenci Alımı İlanı (4.11.2021)

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Kısmi Zamanlı Öğrenci Alımı İlanı

Not 1: Başvuru yapacak öğrenciler Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığının web sayfasında bulunan başvuru formunu doldurarak, aşağıda kısmi zamanlı öğrenci çalıştıracak birimlerden tercih ettiği birime vermeleri gerekmektedir. (Örneğin; İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde çalışmayı seçecek öğrenci başvuru formunu İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine verecektir.)

Not 2: Bilgi İşlem Daire Başkanlığında çalışacak öğrencilerin Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde okuyor olması gerekmektedir.

Not 3: Fitness Salonunda çalışacak öğrencilerin fitness alanında eğitimli olması gerekmektedir.

 

 

 

 

 

 

Üniversitemize bağlı birimlerde haftada en çok 15 saat, ayda en çok 40 saat çalışmak üzere 13 kısmi zamanlı öğrenci alınacaktır. Kısmi zamanlı çalıştırılan öğrencilere bir saatlik çalışma karşılığı ödenecek brüt ücret 14,90 TL’dir.

Başvuru Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 04.11.2021-10.11.2021

 

Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştıracak Birim

Çalışacak Öğrenci Sayısı

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

1

Araklı Ali Cevat Özyurt MYO

1

Trabzon MYO El Sanatları Bölümü

2

Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi

1

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Kongre Merkezleri: 3

Fitness Salonu : 4

7

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kısmi Zamanlı Olarak Çalıştırılacak Öğrencilerde Aranacak Şartlar:

  1. 1. Tezsiz yüksek lisans öğrencisi ve özel öğrenci hariç olmak üzere, üniversitemizin kayıtlı öğrencisi olmak
  2. 2. Disiplin cezası almamış olmak
  3. 3. Yetim maaşı ve nafaka dışında, asgari ücret düzeyinde gelire sahip olmamak
  4. 4. Kısmi zamanlı çalıştırılan öğrenci ile üniversitemiz arasında yapılan sözleşmeye aykırılık nedeniyle sözleşmesi feshedilmemiş olmak
  5. 5. Çalıştırılacak iş için yeterli bilgi, beceri ve yeteneğe sahip olmak
  6. 6. Kayıt donduran öğrenci ve yabancı uyruklu öğrenci olmamak
  7. 7. Normal eğitim-öğretim süresi içerisinde öğrenim görüyor olmak