SKSDB birim kalite komisyonu

 

 

Bağlı Olduğu Birim

 

KTÜ Genel Sekreterlik

 

Kurul / Komisyon Adı


Birim Kalite Komisyonu

 

 

Bağlı Olduğu Üst Yönetici

 

DAİRE BAŞKANI

 Amaç / Kapsam

 

 

KTÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Birim Kalite Komisyonu: 23/11/2018 tarihli ve 30604 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ‘Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği’ne dayanılarak kurulur ve aynı yönetmelik kapsamında faaliyet gösterir.

KTÜ’nün kalite kültürü ve güvence sistemini birim içinde yaygınlaştırmak amacıyla kurulmuştur. SKSDB akademik ve idari personellerinden oluşmuştur. Birim kalite komisyonu üye sayısı, çalışma usul ve esaslarından birim üst yöneticisi sorumludur. Birim kalite komisyonu üye listesi SKSDB web sayfasında yer alır. Kalite güvence sistemi çalışmalarının birim içinde gerçekleştirilmesi ve Rektörlük tarafından istenen raporların hazırlanması ve birim içerisindeki farkındalığın oluşturulmasından sorumludur. Komisyon, birimlerde yürüttükleri faaliyetleri ve iyileştirmeleri SPBS’ne girer.

 Kurul / Komisyon Üyeleri

 

 

 

 

ADI VE SOYADI

GÖREVİ

 

Ömer SALİMOĞLU

Daire Başkanı

Temel TÜYSÜZ

Yurt Müdürü

Ekrem ÖZDEMİR

Şube Müdürü

Ayşegül GÜNAYDIN

Şube Müdürü

Reşat MAKUL

Şube Müdürü

Birdal BATMAN

Kültür Hizmetleri Koordinatör Yrd.

Salih Zeki TÜZÜNER

Tabip

Erol SUNGURTEKİN

Bilgisayar İşletmeni

    Gülşen YAVUZ Bilgisayar İşletmeni  
    Serap ÇİÇEK 4/B Sözleşmeli Sağlık Teknikeri  
    Fatıma Gülzehra KANBER 4/B Sözleşmeli Diyetisyen   

 

 

 

 

 Temel Görev Alanı

 

 

 • KTÜ’nün stratejik hedefleri ışığında, kurumun misyon ve vizyonu ile uyumlu olarak kalite güvence sistemi faaliyetlerini yürütmek.
 • SKSDB’nin değerlendirilebilir nitelikte anahtar performans göstergelerini belirlemek.
 • KTÜ’nün kalite komisyonunca belirlenen diğer faaliyetleri yürütmek.
 • İç değerlendirme çalışmalarını planlamak ve iyileştirme çalışmalarını sonuçlandırmak.
 • Birim iç değerlendirme raporu hazırlayarak üst yönetime rapor etmek.
 • SKSDB hizmetler ile ilgili yapılan faaliyetlerin web sayfasında görünürlüğünü sağlamak.
 • Kalite süreçleriyle ilgili farkındalık çalışmaları yapmak.
 • KTÜ’nün dış değerlendirme süreçlerine destek vermek.
 • SKSDB’lığınca yapılan iyileştirme çalışmaları (PUKÖ) döngüleri oluşturulur ve kontrol edilir.

 

 

 

 

 

 

 

YETKİ

 

Daire Başkanı, temel görev alanında tanımlanmış alanlarda sorumludur.

 

 

 

Kalite Komisyonu Toplantı Tarihleri 1

 

 • 1. Toplantı 14.10.2021
 • 2. Toplantı 21.10.2021
 • 3. Toplantı 09.11.2021
 • 4.  Toplantı 09.12.2021
 • 5. Toplantı 30.12.2021
 • 6. Toplantı 06.01.2023
 • 7. Toplantı 13.01.2023
 • 8. Toplantı 18.01.2023
 • 9. Toplantı 30.01.2023
 • 10. Toplantı 03.02.2023
 • 11. Toplantı 24.02.2023
 • 12. Toplantı 03.03.2023
 • 13. Toplantı 10.03.2023
 • 14. Toplantı 20.03.2023
  İlgili Mevzuat
  Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği
  KTÜ Kalite Güvence Sistemi Yönergesi