anabilim dalı - fotogrametri

Hakkımızda

Prof. Dr. Fevzi KARSLI başkanlığında, fotogrametri, lazer tarama (LiDAR), uzaktan algılama ve fotogrametrik bilgisayarla görü alanlarında teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek güncel çalışma konuları ve ders materyalleri ile lisans ve lisansüstü düzeyde çeşitli çalışmalar sürdürülmektedir.

Fotogrametri, görüntüler ve kaydedilmiş elektromanyetik enerji modellerine göre görüntünün kaydedilme, ölçülme ve yorumlama işlemleri ile fiziksel nesneler ve çevre hakkında güvenilir bilgi edinme sanatı, bilimi ve teknolojisidir. Bu bağlamda görüntülerin yersel ya da havadan (uydu, uçak, insansız hava aracı vb.) temini, görüntülerin çeşitli tekniklerle işlenmesi, 3B verilerin üretilmesi, problemlere yönelik çeşitli analizlerin otomatik yapılması gibi güncel konularda çalışmalar devam etmektedir. Ayrıca Fotogrametri, LiDAR ve Uzaktan Algılama teknolojisi bazlı veri temini ile ilgili alanlarda ulusal/uluslararası kapsamda nitelikli proje çalışmaları da sürdürülmektedir.

Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde güncel araştırma konuları ile çok sayıda doktora ve yüksek lisans çalışması yürütülmüş olup, lisansüstü çalışmalar yoğun bir şekilde devam etmektedir.

Akademik Personel

Prof. Dr. Fevzi KARSLI

Doç. Dr. Eminnur AYHAN

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa DİHKAN

Dr. Öğr. Üyesi Hayrettin ACAR

Arş. Gör. Süheyla PİLTAN ALTAŞ

Araştırma Konuları

Hava Fotogrametrisi,

Yersel Fotogrametri,

İnsansız hava araçları (İHA) uygulamaları,

Lazer tarama teknolojileri,

Nokta bulutu işleme,

3B nokta bulutu sınıflandırılması ve detay çıkarımı,

Mobil haritalama uygulamaları,

Fotogrametrik sensor/kamera kalibrasyonu,

3D sensor teknolojisi,

Fotogrametrik amaçlı Görüntü işleme (Görüntü eşleme, detay çıkarma, radyometrik yöntemler, sınıflandırma),

3D modelleme ve yeniden oluşturma,

3B Kent Modelleri,

Sanal Gerçeklik,

Fotogrametrik Ürün elde etmede Arazi/obje modellemesi,

Fotogrametrik Yöneltme işlemleri,

Havai Nirengi, 3D amaçlı veri tabanı modellemesi,

Sensörlerin geometrik modelleri.

Fotogrametrik Bilgisayarla Görü

Araştırma Projeleri

2022 – 2024

MÖ. 401-400 YILINDA ONBİNLER’İN VE 1461 YILINDA FATİH SULTAN MEHMET’İN KARADENİZ’E VARIŞ GÜZERGÂHLARININ TESPİT EDİLEREK MODELLENDİRİLİP COĞRAFİ İŞARETLERLE BELİRLENMESİ

TÜBİTAK Projesi

Köse İ. (Yürütücü), KARSLI F.

 

Karadeniz Kıyısı Plajlarının Peyzaj Değerinin Belirlenmesi

2022 – Devam Ediyor

TÜBİTAK 1001 Projesi

Güneroğlu N. (Yürütücü), Güneroğlu A., Dihkan M., Sarı D.

 

2021 – 2022

Binalardaki 3B Değişimlerin Otomatik Olarak Tespit Edilmesini Sağlayan Bir Yazılım Geliştirilmesi

TÜBİTAK Projesi

Karslı F., Acar H. (Yürütücü)


2020 - Devam Ediyor

İklim Değişikliğine Uyum Kapsamında "Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin il ve ilçelerindeki" Sel ve Taşkın Alanlarına Etki Eden Bölgelerdeki Yapılaşma Risklerinin Tespiti ve Analizi işi

Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje

AKGÜN A. (Yürütücü), KARSLI F., GÜLTEKİN F., KARSLI H., İKİZLER S. B. , ANGIN Z., et al.

 

2019 – 2021

Sayısal Yüzey Modeli ve Sayısal Arazi Modellerindeki Su Kütlelerinin Otomatik Olarak Düzeltilmesi

Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje

Karslı F. (Yürütücü), Acar H.

 

2016 - Devam Ediyor

Karadeniz Teknik Üniversitesi Ar-Ge Strateji Belgesi (Geomatik)

TÜBİTAK Projesi

GÜNGÖR O., KARSLI F.

 

2009 – 2019

Doğal Ve Kırsal Sit Alanındaki Tarihi Santa Harabelerini (Gümüşhane) Belgeleme Analiz Koruma Ve Yenileme Amaçlı Bilgi Ve Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

KARSLI F. (Yürütücü)

 

2012 – 2016

Kentsel Isı Adalarının (KIA) Uydu Görüntüleri ile Konumsal Olarak Modellenmesi

TÜBİTAK Projesi

GÜNGÖR O., ÇOLAK H. E. , KARSLI F. (Yürütücü)

 

2012 – 2015 Doğu Karadeniz Bölgesindeki Tarımsal Ürünlerin Uzaktan Algılama Teknolojileriyle Tespiti ve Analizi

TÜBİTAK Projesi

Güngör O. (Yürütücü), Karslı F.

 

2010 - 2012Karadeniz e Ait Bazı Su Kalitesi Parametrelerinin Multi Spektral Multi Temporal Verilerle Araştırılması

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

Özşeker K., Güneroğlu A. (Yürütücü), Köse E., Karslı F., Başar E., Erüz C., et al.