bölüm tanıtım

Tanıtım Videosu

Tanıtım Broşürü

Sıkça Sorulan Sorular

 1. Bölümünüzün tarihçesi hakkında bilgi verir misiniz?

Bölümümüz köklü bir geçmişe sahiptir. Karadeniz Teknik Üniversitesinde Jeodezi Bölümü adıyla bir bölüm kurulması, merhum Erdoğan ÖZBENLİ tarafından 1965 yılında teklif edilmiş ve KTÜ İnşaat - Mimarlık Fakültesine bağlı olarak kurulmuştur. İlk Bölüm Başkanı olarak Prof. Dr. Erdoğan ÖZBENLİ atanmıştır. Türkiye'de ilk defa üniversite bünyesinde bu adla kurulan Bölüm, 1968/69 eğitim-öğretim yılında öğrenci alarak Kimya Bölümü binasında eğitime başlamıştır. 1969 yılında Bölüm, Jeodezi Enstitüsü adını almıştır. Bu kapsamda ilk iki yıl bölüme kaydolan 80 öğrenci 5 yıl eğitim aldıktan sonra Harita Yüksek Mühendisi unvanıyla mezun olmuşlardır. 1970 yılında 4 yıl süreli Lisans eğitimine geçildiği için Bölümün adı yeniden Jeodezi Bölümü olmuştur. 1973 yılında yapılan bir düzenleme ile Yer Bilimleri Fakültesi kurulmuş ve Bölüm, Jeodezi ve Fotogrametri Bölümü adıyla bu Fakülteye bağlanmıştır. Bu tarihten itibaren Bölüme kaydolan öğrenciler 4 yıl lisans eğitim-öğretimi alarak Harita Mühendisi unvanıyla mezun olmuşlardır. 1974 yılında ilk lisans mezunları verildiği zaman Bölüm Başkanı Prof. Dr. Erdoğan Özbenli, KTÜ'de bir ilki daha gerçekleştirmiş ve Lisansüstü eğitim-öğretimi başlatmıştır. Bölüm, kendi bağımsız binasına 1975 yılında taşınmıştır. 1982 yılında YÖK yasası ile kurulan Mühendislik - Mimarlık Fakültesi'ne dâhil edilen Bölümün adı Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü olmuştur. 2001 yılından itibaren lisans eğitiminde İngilizce hazırlık Sınıfı uygulamasına başlanmış olup, buna bağlı olarak lisans derslerinin en az % 30 oranında İngilizce okutulması uygulamasına geçilmiştir. 2005 yılında yapılan yeni düzenleme ile fakülteden Mimarlık Fakültesi ayrılmış ve yeni adı Mühendislik Fakültesi olmuştur. Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü de bu fakülteye bağlı olarak eğitim-öğretimi sürdürmüştür. 2009 yılında Yükseköğretim Kurulu kararıyla Bölümün adı Harita Mühendisliği olarak değiştirilmiştir.

 

 1. Bölümünüzde kaç akademik ve idari personel bulunmaktadır?

Bölümümüzde 9 Profesör, 5 Doçent, 6 Doktor Öğretim Üyesi, 1 Öğretim Görevlisi, 7 Araştırma Görevlisi, 2 Doktor Araştırma Görevlisi, 4 Teknisyen ve 1 Bilgisayar İşletmeni bulunmaktadır.

 

 1. Bölümünüz her yıl kaç öğrenci almaktadır?

Her sene Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenen kontenjanlar dahilinde öğrenci alınmaktadır. Bu sayı, 2022 yılı için 60 olarak belirlenmiştir.

 

 1. Harita Mühendisliği okuması zor bir bölüm mü?

Harita Mühendisliği bölümü sayısal derslerin ağırlıklı olarak okutulduğu bir bölümdür. 1. sınıfta Temel Kimya, Matematik-I/II, Türk Dili-I/II, İngilizce-I/II, Fizik-I/II, Ölçme Bilgisi-I/II ve Bilgisayar Programlama gibi dersler okutulurken, 2. sınıfta Taşınmaz Mal Hukuku, Sayısal Çözümleme, Kartoğrafya, Yükseklik Ölçmeleri, Diferansiyel Denklemler, GNSS Ölçmeleri, Bilgisayar Destekli Harita Yapımı, Kadastro Bilgisi, Sayısal Görüntü İşleme, Jeodezik Ölçmeler ve Mühendislik Matematiği gibi dersler okutulmaktadır. 3. ve 4. sınıfta ise Dengeleme Hesabı-I/II, Fotogrametri-I/II, Jeodezi-I/II, Kentsel Alan Düzenlemesi, Uzaktan Algılama, Kırsal Alan Düzenlemesi, Mühendislik Ölçmeleri, Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Taşınmaz Değerlemesi gibi mesleki dersler okutulmaktadır. Bölümümüzde verilen eğitim yurt dışındaki (Avrupa'daki, Amerika'daki) üniversitelerde verilen Harita Mühendisliği lisans eğitimi ile eş değerdir. Dolayısıyla, kendi çapında bir zorluğa sahiptir. Ancak, düzenli ve disiplinli bir çalışmayla bölümden başarılı bir şekilde mezun olmak mümkündür.

 

 1. KTÜ Harita Mühendisliği’nde okurken hiç sosyal etkinliklere zaman kalıyor mu?

Bu biraz da sizin kendi zaman planlamanıza bağlı. Öğrencilerimiz içinde KTÜ' deki öğrenci topluluklarında yoğun görev almasına ve okul dışı sosyal aktivitelere çok zaman ayırmasına rağmen okul derslerini de başarı ile devam ettiren öğrenciler var. Bu, tamamen kendinizi iyi planlamanızla ve zaman yönetiminde başarılı olmanızla alakalı.

 

 1. Mezunlar genellikle ne kadar maaş ile işe başlıyorlar?

İşe başlarken önerilen maaşların miktarını serbest piyasa koşulları ve işin yurtiçinde mi yurtdışında mı olduğu gibi faktörler belirlediği için bu sorunun net bir cevabı yoktur. KTÜ Harita Mühendisliği mezunu olan kişilerin Türkiye'nin önde gelen firmalarında rahatlıkla iş bulmaları mümkündür. Bu nedenle de zaman içerisinde kazanılan tecrübe ile birlikte oldukça iyi maaşlara çalışmak mümkündür. Yurt dışındaki firmalarda çalışmak isterseniz oldukça yüksek maaşlara çalışmanız mümkün olabilecektir.   

 

 1. Kız-erken öğrenci sayıları nedir?

Bölümümüzdeki kız-erkek öğrenci oranının neredeyse yarı yarıya olduğu söylenebilir. 

 

 1. Bölümünüzde yabancı dil bilgisinin önemi nedir?

Sürekli gelişen ve değişen Dünya koşullarında yabancı dil bilmek tabi ki büyük bir avantajdır. Eğer iyi bir firmada iyi bir pozisyonda çalışmak istiyorsanız yabancı dil bilginiz sizi öne çıkaracaktır. Mezunlarımızdan yabancı dil bilgisi oldukça iyi olan ve yurt dışında çok iyi pozisyonlarda çalışanlar bulunmakta.

 

 1. Harita Mühendisliği bölüm mezunlarının istihdam alanları nelerdir?

Mezunlarımız Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, İller Bankası A.Ş., Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Milli Emlak Genel Müdürlüğü, Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü, Toplu Konut İdaresi, Petrol İşleri, Türkiye Elektrik İletim A.Ş., Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu, Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdürlükleri, Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü, İl Özel İdareleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Toprak ve Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Devlet Hava Meydanları İşletmesi, TCDD, BOTAŞ, TPAO, TEAŞ, MTA, GAP İdaresi, TKİ, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Milli Savunma Bakanlığı Harita Genel Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı, İnşaat Şirketleri, Üniversiteler, Belediyeler, Harita Mühendislik Büroları ve Şirketleri, Harita Üretim Şirketleri, Coğrafi Bilgi Teknolojisi Şirketleri, Bilişim, Yazılım ve Telekomünikasyon Şirketleri, Ölçme Teknolojisi Şirketleri, Havayolu Şirketleri, Madencilik Şirketleri, Doğalgaz Dağıtım Şirketleri, Taşınmaz Değerleme Şirketleri, Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları, Bankalar olmak üzere pek çok farklı alanlarda istihdam edilmektedirler.

 

 1. Bölümünüzün öğrencilere sunduğu laboratuvar ve imkanlar nelerdir?

İlk mezunlarını 1974 yılında veren bölümümüz, Harita Mühendisliği eğitimi veren ilk dört bölümden biri olması yanında; deneyimli ve geniş akademik kadrosu, kendine müstakil eğitim binası ve günümüz teknolojilerine göre donatılmış laboratuvar imkanlarıyla teknik bilgi ve uygulamaya dönük harita mühendisleri yetiştirmektedir.

 • Bilgisayar Laboratuvarı: Bilgisayar Laboratuvarında mesleki programlar kurulu 80 adet bilgisayar öğrencilerin kullanımına sunulmuştur.
 • Ölçme Tekniği Laboratuvarı: Modern elektronik (uzaklık ölçer, nivo ve planimetre) ölçü aletleri ile hem bölüm derslerinde verilen temel altyapı desteklenmekte hem de mühendislik projelerinin uygulanması için haritalar yapılabilmektedir.
 • GPS Laboratuvarı: Bölüm derslerinde verilen temel altyapıyı destekleyecek güncel donanım ve yazılıma sahiptir. Uydulardan alınan sinyallerle ölçü yapılan GPS aletleri ile hassas konum belirleme ve deprem, heyelan, baraj, tünel, vb mühendislik yapılarındaki deformasyonlar izlenebilmektedir.
 • Coğrafi Bilgi Sistemleri Araştırma Geliştirme Laboratuvarı - KTU GISLab: CBS konusunda, başta üniversite düzeyinde eğitim-öğretim ve araştırma hizmetleri olmak üzere, kamu ve özel kesimlerin talepleri doğrultusunda teori ve uygulamaya yönelik faaliyetlerde bulunmaktadır. Özel ve tüzel kuruluşlara danışmanlık hizmeti yanında sempozyum, panel vb. toplantılara, master-doktora çalışmalarına laboratuvar desteği vererek bilimsel çalışmalara katkı sağlamakta ve CBS kültürünün lise ve dengi okullar düzeyinde, kamuda yaygınlaşmasına yönelik özel eğitim programları da düzenlemektedir.
 • Prof. Dr. Türkay Tüdeş Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Laboratuvarı: Uydu görüntülerinin gözlemlenmesi ve kullanılması, hava ve yersel fotoğrafların değerlendirilerek çeşitli harita ve mühendislik uygulamalarının gerçekleştirilme olanakları öğrencilere sunulmuştur. Küçük ve orta ölçekli alanlarda fotogrametrik alım yapabilen İNSANSIZ HAVA ARACI donanımız içinde yer almaktadır.
 • KTU-GEOD IVS Analiz Merkezi: 23 Mart 2009 tarihinden bu yana Uluslararası VLBI (Very-long-baseline interferometry, Çok Uzun Baz Enterferometrisi) Servisi’nin (IVS) dünya üzerinde dağılmış 25 analiz merkezinden biri ve Türkiye’de ilk olan KTU-GEOD, Türkiye’de ilk ve tek IVS (International VLBI Service) analiz merkezi olarak faaliyet göstermektedir. KTU GEOD, öncelikle Avrupa VLBI Ağı (European VLBI Network, EVN) ve Avrupa Yersel Referans Sistemi’nin (European Terrestrial Reference System, ETRS) geliştirilmesine katkı sağlayacak şekilde geliştirilmektedir.

Çalışma Ortamı ve Derslikler: Bölümümüzde 200 kişilik amfi, 50 kişi kapasiteli 3 çizim salonu, 50-100 kişi kapasiteli 7 derslik, bölüm kitaplığı, lisans ve yüksek lisans çalışma odaları, teknolojik donanımları ile bilimsel çalışmaların sunulabileceği 3 modern salon bulunmaktadır.

 

 1. Bölümünüzün ulusal ve uluslararası işbirliği imkanları nelerdir?

Farabi değişim programı kapsamında öğrencilerimiz, Yıldız Teknik Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Bülent Ecevit Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fırat Üniversitesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Aksaray Üniversitesi ve Gümüşhane Üniversitesi’nde bir veya iki yarıyıl süresince eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam edebilmektedirler. Socrates – Erasmus uluslararası değişim programı kapsamında 2004 yılından beri; Litvanya’da Kauno kolegija/University of Applied sciences, Klaipeda State University of Applied Sciences ve Zemaitijos College, Almanya’da Technische Universitat Darmstadt, Polonya’da University of Engineering and Economics in Rzeszow ve Wroclaw University of Environmental and Life Sciences, Avusturya’da Vienna University Of Technology üniversiteleriyle öğrenci ve öğretim elemanı değişimi yapılmaktadır.

 

 1. Burs imkanları nelerdir?

YKS yerleştirme sonuçlarına göre ilk 30 bine giren öğrencilerden, Harita Mühendisliği bölümünü ilk 4 tercihinden birinde tercih ederek bölümümüze yerleşen öğrencilere aylık net 3500 TL burs imkânı bulunmaktadır.

(Link: https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/Haberler/2022/harita-ve-geomatik-muhendisligi-programlarini-tercih-edecek-ogrencilere-burs.aspx)

 

 1. Bölümünüzde çift anadal ve yan dal olanakları nelerdir?

Lisans öğrencilerimiz Mühendislik Fakültesi bünyesinde bulunan bütün mühendislik bölümlerinde, Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü ile Şehir ve Bölge Planlama bölümlerinde, Orman Fakültesi Orman Mühendisliği ve Peyzaj Mimarlığı Bölümünde, Fen Fakültesi İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri bölümünde çift anadal ve yan dal yapabilmektedirler.

 

 1. Bölümünüz anabilim dalları nelerdir?

Jeodezi, Kartografya, Fotogrametri, Uzaktan Algılama, Ölçme Tekniği ve Arazi Yönetimi olmak üzere 6 anabilim dalı bulunmaktadır.

 

 1. Bölümünüzde lisansüstü eğitimi verilmekte midir?

Harita Mühendisliği bölümü mezunları başta olmak üzere alan içi ve alan dışı öğrencilerimiz Harita Mühendisliği tezli-tezsiz yüksek lisans-doktora ve ayrıca Taşınmaz Değerleme ve Geliştirme tezsiz yüksek lisans programlarına başvurabilmektedirler.

 

 1. Harita Mühendisleri hangi alanlarda çalışmaktadır?

 

 • Her türlü haritacılık faaliyetlerine altlık oluşturacak yatay/düşey ve 3 boyutlu jeodezik kontrol ağlarının tesisi ve ölçmeleri,
 • Uydu/uzay teknolojileri yeryüzünün şeklinin, büyüklüğünün, gravite alanlarının, dönüklüğünün, yerkabuğu hareketlerinin belirlenmesi ve atmosferik olayların incelenmesi,
 • Uydulardan yararlanarak konum belirleme ve araç takip sistemleri ile navigasyon,
 • Lazer tarama, uydu görüntüleri ve hava fotoğrafları yardımıyla veri toplama ve işleme,
 • Yersel fotoğraflarla restorasyon faaliyetlerine altlık oluşturacak planların çizimi,
 • Çeşitli çalışmalara altlık oluşturacak büyük, orta ve küçük ölçekli sayısal ve basılı topografik ve tematik haritaların üretimi,
 • Parselasyon haritaları,
 • Kadastro haritaları, kamulaştırma planları, arazi toplulaştırma planları,
 • Mühendislik yapılarının kontrolü için deformasyon ölçmeleri,
 • Madencilik ölçmeleri,
 • Hidrografik ölçmeler,
 • Karayolu, demiryolu, sulama, tünel ve benzeri mühendislik projelerinin etütlerinde ve projelendirmeleri,
 • Yol, su, kanalizasyon gibi hizmetlerin proje ve yapımları,
 • Konumsal verilere ve haritalara ilişkin çeşitli görselleştirme çalışmaları,
 • Çeşitli haritaların internet tabanlı sunumları, mobil cihazlar ve web için harita tasarımı,
 • Çeşitli alanlarla ilgili konumsal veri tabanlarının ve coğrafi bilgi sistemlerinin oluşturulması,
 • Kentsel ve kırsal alan düzenlemeleri ve ilgili hukuki çalışmalar, -İmar uygulamaları, kadastro çalışmaları, kamulaştırma, taşınmaz (gayrimenkul) değerlemesi,
 • Kentsel dönüşüm faaliyetleri… gibi birçok farklı alanda Harita Mühendisleri görev almaktadırlar.