U - çift anadal ve yan dal

 

 

 

2018-19 Güz Yarıyılından İtibaren Uygulanacak Çift Anadal Programı

 

 

2018-19 güz yarıyılından itibaren Çift Anadal Programı'na kayıt olan öğrenciler, diğer bölümlerine göre aşağıda belirtilmiş eğitim programlarına tabiidirler.

 

Daha önceki dönemlerde Çift Anadal Programı'na dahil olmuş öğrenciler için önceki eğitim programı aynen geçerlidir. Bu eğitim programı dosyasını bağlantıdan edinebilirler:

Eski ÇAD Programı bağlantısı

 

 Elektrik-Elektronik Mühendisliği

 Endüstri Mühendisliği

 İnşaat Mühendisliği

 Jeofizik Mühendisliği

 Jeoloji Mühendisliği

 Maden Mühendisliği

 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

 Orman Mühendisliği

 Peyzaj Mimarlığı

 Şehir ve Bölge Planlama