anabilim dalı - uzaktan algılama

Uzaktan algılama, bir bölgenin yansıyan ve yayılan radyasyonunu belli bir mesafeden (tipik olarak uydularla veya uçaklardan) ölçerek ilgili bölgenin fiziksel özelliklerini algılama ve izleme işlemidir. Uzaktan algılama teknolojileri ile mekânsal bilginin üretilmesinde ve yönetilmesinde hızlı, güvenilir ve düşük maliyetli katma değeri yüksek projeler geliştirilebilir.  Ülkemizde kamu ve özel sektörde uzaktan algılama ile ilgili faaliyetler son yıllarda özellikle ücretsiz uydu görüntüleri, İnsansız Hava Aracı (İHA) ve drone teknolojileri ile temin edilen görüntüler ve milli uydularımızdan çekilen görüntülerin kullanımının yaygınlaşması ile birlikte olgunlaşma aşamasındadır. Uzaktan algılama anabilim dalının başlıca çalışma alanları:

 • Ortofoto harita üretimi
 • Sayısal arazi modellemeli üretimi
 • Yeryüzü deformasyonunun izlenmesi
 • Topoğrafik harita üretimi
 • Su kaynakları yönetimi
 • Su kalitesi analizleri
 • Deniz, göl ve akarsu kirliliği inceleme
 • Sel haritalaması ve izleme
 • Kıyı bilimleri araştırmaları
 • Deniz yüzeyi rüzgâr ve dalga araştırmaları
 • Deniz yüzeyi sıcaklık dağılımı belirleme çalışmaları
 • Kar dağılımını ve miktarını belirleme ve erime miktarı tespiti
 • Buz erimesi ve buz hareketi gözetleme
 • Gemi atıkları izleme
 • Okyanus bilimleri araştırmaları
 • Sulak alanların haritalanması
 • Buz konsantrasyonlarının tespiti (NOAA)
 • Buz kirliliği
 • Nehir yatakları ve nehirler
 • Yağış düşen alanların belirlenmesi ve düşen yağışın tespiti
 • Jeolojik yapı araştırmaları ve haritalama
 • Fay, çizgisellik ve kırıkların tanımlanması
 • Yüzey sekli analizi
 • Delta veya kıyı yüzey şekillerinin analizi
 • Topoğrafya çalışmaları
 • Jeotermal araştırmalar
 • Deprem araştırmaları
 • Volkanik araştırma çalışmaları ve izleme
 • Maden ve yeryüzü kaynaklarının aranması
 • Kum ve ponza alanlarının tespiti
 • Orman bitki örtüsünün haritalanması ve sınıflandırılması
 • Ağaçlandırma araştırma ve çalışmaları
 • Orman kaynakları envanterinin belirlenmesi
 • Ağaç hastalık ve böceklenmelerini gözetleme ve önleme
 • Ormansızlaşma ve çölleşme izleme ve araştırmaları
 • Kereste üretimi tahmini ve planlaması
 • Orman yangını izleme
 • Orman yönetimi
 • Nem miktarı
 • Tür çeşitliliğinin tespiti ve haritalanması
 • Ürün tipini ayırma
 • Ürün gelişimi izleme
 • Ürün rekolte tayini
 • Ürün hasar tespiti (hastalık, böceklenme vb.)
 • Tarım faaliyetleri organizasyonu
 • Şehirleşmedeki gelişimin izlenmesi
 • Altyapı çalışmaları
 • Kaçak yapılaşmanın tespiti
 • Şehir planlama çalışmaları
 • Tarihi turistlik yerlerin ve sit alanlarının korunması
 • Afet yönetimi
 • Kıyı çizgilerinin belirlenmesi
 • Keşif ve gözetleme
 • Hedef konum tespiti
 • Hedef değişim analizi
 • Görüntü istihbaratı
 • Hasar tespiti
 • Muharebe alanı simülasyonu

Uzaktan algılama anabilim dalı tarafından lisans ve yüksek lisans seviyesinde aşağıda genel başlıkları verilen konularda eğitim-öğretim faaliyetleri sürdürülmektedir:

 • Sayısal görüntü işleme 
 • Görüntü iyileştirme
 • Uzaktan algılanmış görüntülerin sınıflandırılması
 • Insansız hava aracı uygulamaları
 • Morfolojik operasyonlar
 • Temel görüntü dönüşümleri
 • Uzaktan algılanmış görüntülerin yorumlanması
 • Uzaktan algılanmış görüntülerle değişim analizi
 • Arazi örtüsü ve arazi kullanım haritalarının üretimi
 • Uzaktan algılanmış görüntülerin koordinatlandırılması
 • Sayısal arazi modeli üretimi
 • Nokta bulutu sınıflandırma
 • Termal uzaktan algılama
 • Aktif uzaktan algılama uygulamaları