program eğitim amaçları (lisans [normal ve ikinci eğitim])

Eğitim Komisyonu, Kalite ve Akreditasyon Komisyonu, iç ve dış paydaş toplantıları, Sürekli İyileştirme Çalıştayı gibi faaliyetler sonucu alınan kararlar Akademik Kurulda son şeklini alarak Bölüm Program Eğitim Amaçları güncellenmiştir.

Bölüm Lisans Programı Eğitim Amaçları;

Mezunlar, mezuniyetlerini izleyen bir kaç yıl (3-5 yıl) içinde;

PEA-1

Harita mühendisliği veya ilgili alanlardaki kamu kurum/kuruluşları ve yurt içi/yurtdışı özel sektör kuruluşlarında farklı görevler üstlenebilirler,

PEA-2

Mesleki kariyer gelişimleri için akademik ve/veya sürekli eğitim programlarına devam edebilirler,

PEA-3

Harita Mühendisliği alanlarında girişimci olarak kendi şirketini kurabilirler,

PEA-4

Ulusal veya uluslararası projelerde görev alabilirler.

 

Program Eğitim Amaçlarının öğrencilere kazandırıldığı, programdan son birkaç yıl içinde mezun olanlara uygulanan Mezun Anketi ve onları istihdam eden işverenlere uygulanan İşveren Anketi ile kanıtlanır. Bu anket soruları eğitim amaçlarında ifade edilenler ile eşleştirilir. Daha sonra anketler uygulanır. Anket sonuçları analiz edilir ve eğitim amaçlarının ne ölçüde karşılandığı raporlanır. Ayrıca Mezun Kütüğü ile mezunların özel ve kamu sektörü ile lisansüstü durumları analiz edilerek raporlanır.