haberler

TUSAŞ Yurt Dışı Lisansüstü Eğitim Burs Programı (Wichita State University)

TUSAŞ Yurt Dışı Lisansüstü Eğitim Burs Programı (Wichita State University)

TUSAŞ olarak, uluslararası iş birliklerimizi genişleterek, gelecek nesillerin yetenekli bireylerini desteklemeye ve yetiştirmeye odaklanıyoruz. Bu kapsamda, Wichita State University bünyesinde yüksek lisans ve doktora programları için öğrenci göndermek üzere yeni bir adım atıyoruz.

 

TUSAŞ Yurt Dışı Lisansüstü Eğitim Burs Programı Nedir?

 

Üniversitelerin Havacılık ve Uzay/Uçak Mühendisliği, Makine Mühendisliği ve Metalurji ve Malzeme Mühendisliği programından lisans derecesine sahip öğrencilerin Wichita State University bünyesinde, TUSAŞ ile yürütülen projelerde Makine Mühendisliği alanında yüksek lisans ve doktora eğitimlerini yapabilmeleri için düzenlenen bir burs programdır. Bu program, Türkiye'nin havacılık ve mühendislik sektörlerindeki insan kaynağının niteliğini artırmayı ve sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Aynı zamanda, öğrencilerin uluslararası alanda rekabetçi ve yenilikçi birer profesyonel olarak yetişmelerine olanak sağlayarak, Türkiye'ye döndüklerinde ülke ekonomisine ve teknolojik gelişimine katkı sağlamalarını hedefler.

 

Genel Bilgiler

Bu program kapsamında 3 Yüksek Lisans, 3 Doktora Öğrencisi kabul edilecek olup, değerlendirmeler ilgili üniversitenin alım kriterlerine göre yapılacaktır. Lisans mezuniyeti makine mühendisliği bölümü dışında olan adayların programa kabul edilmeleri halinde bilimsel hazırlık dersleri almaları gerekmektedir. Programı tamamlama süreleri; yüksek lisans için azami 2 yıl, doktora için 3 yıl olacaktır. Programa kabul edilen adaylar ile programın yürütülmesine dair esasları içeren bir sözleşme yapılacaktır. Mezuniyet sonrası bursiyerlerin TUSAŞ’ta 2 yıl mecburi hizmet yükümlülükleri bulunmaktadır. Program kapsamında yüksek lisans öğrencilerine aylık $2000, doktora öğrencilerine ise aylık $2250 burs ödemesi yapılacaktır. Programa kabul edilecek öğrenciler aşağıdaki konularda lisansüstü tezlerini gerçekleştireceklerdir;

 

 • Havacılık Malzemelerinde Yorulma Ömrü Tayini
 • Kompozit Malzemelerde Yorulma ve Hasara Tolerans
 • Eklemeli İmalat
 • Havacılıkta Kullanılan Kaplamaların Geliştirilmesi  

 

Başvuru Kriterleri

 

 • İlgili mühendisliklerden lisans (min. 3.00/4.00) ve/veya yüksek lisans (min. 3.25/4.00) derecesine sahip olmak
 • TOEFL(IBT) 79+, TOEFL(PBT) 550+, IELTS 6,5+, PTE Acedemic 58+, Duolingo English Test 115+ sahip olmak
 • Makine Mühendisliği Programı kabul şartlarını sağlamak.

 

 • Programlar şartlarını görüntülemek için;

Mechanical Engineering < CourseLeaf (wichita.edu)

 

Gerekli Belgeler

 

 • Özgeçmiş
 • Lisans/Y. Lisans Mezuniyet Belgesi
 • Transkript
 • Yabancı Dil Sonuç Belgesi
 • Niyet Mektubu

19 Mart 2024