haberler

Üst Yöneticilerimize 2024 Yılı Gelir I Gider Bütçe Tutarları ve Alt Yapı İyileştirme Öncelikleri Hususunda Brifing Verildi

Üniversitemiz, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını; bütçe kaynaklarının üniversitemiz stratejik planıyla belirlediği amaçlar doğrultusunda önceliklendirilmesi anlayışı benimsediği temel ilkelerdendir.

Bu kapsamda Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Hamdullah ÇUVALCI başkanlığında, Üniversitemiz Rektör Yardımcıları, Genel Sekreteri ile ilgili Daire Başkanlarımızın katıldığı toplantıda;

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından  Üniversitemizin 2024 yılı araştırma, yükseköğretim, tedavi edici sağlık,  hayat boyu öğrenim ve diğer bütçe alt programlarındaki bütçe ödenekleri, bütçe gelirleri, kurumun likit (finansman) durumu, 2024 yılı yatırım programında yer alan proje ödenekleri ve kurumun bütçe tekliflerinde de öngördüğü alt yapı önceliklerine ilişkin,

Mali İşlemler Destek Birimi-Satın Alma Şube Müdürlüğü tarafından da, 2023 yılında uygulanmaya başlanan ve otuz iki (32) harcama birimi adına gerçekleştirilen satın alma faaliyetleri, birim ve bütçe tertibi (Elektrik, su, doğalgaz, yakacak, personel servisi, yıllık sözleşmeler) bazlı harcamalar konusunda sunumlar yapılmıştır.


23 Ocak 2024