aday öğrenci

Genel Bilgi

 

-

 

Karadeniz Teknik Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 1994 yılında Fen- Edebiyat Fakültesi bünyesinde Lisans düzeyinde Eski Türk Dili, Yeni Türk Dili, Eski Türk Edebiyatı, Yeni Türk Edebiyatı ve Türk Halk Edebiyatı olmak üzere beş anabilim dalından oluşan eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamıştır. 1998 yılında Yüksek Lisans, 2009 yılında ise Doktora programları açılarak eğitim ve öğretim çalışmalarına öğretim üyesi yetiştirme amacı da eklenmiştir.

Bölüm programının amacı, Türk Dili ve Edebiyatı materyallerini edebî ve filolojik bağlamda başlangıçtan günümüze kadar değerlendirip öğrenciye kazandırmak; bu ürünlerin Türk kültürünün oluşum ve gelişimindeki değerini ve önemini akademik düzeyde öğretmek; sonuçları topluma artı değer katan bilimsel çalışmalar yürütmek; Türk Dili ve Edebiyatı alanında ülkenin ihtiyaç duyduğu bilim adamlarını, uzmanları ve öğretmenleri birikim ve deneyim ile güçlendirerek yetiştirmektir.  Öğrenciler, eğitimleri boyunca bu temel amaçlar doğrultusunda akademik çalışmalar ile bireysel ve sosyal gelişimi sağlayacak faaliyetler olmak üzere iki aşamalı bir değişim ve dönüşüm yaşarlar. Türk Dili ve Edebiyatı alanına ait verilerin tarihî ve coğrafi bağlamda aktarılmasının temel hedefler arasında yer aldığı; bilgi öğrenme ve davranış edinmenin paralel ilerlediği eğitim programları sonucunda evrene nitelikli eğitim almış, hitabet gücü yüksek, sosyal görevlerinin bilincinde, çevresine katkı vermeyi görev bilen bireyler kazandırılmaya çalışılır.

Bilginin eskime hızının çok yüksek, yenilenme hızının ise yüksek olduğu bir çağda bilgi edinme yollarını ve pratiklerini bilmenin edinilen bilgi dağarcığının kendisinden daha önemli olduğu noktasından hareketle programın güncel tutulmasına, derslerin yeni ihtiyaçlara cevap verecek biçimde hazırlanmasına, ders içeriklerinin yeni gelişmelere uygun hâle getirilmesine dikkat edilmektedir. Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora programları, teorik ve uygulamalı dersler, bölüm içi ve dışı etkinlikler, konferanslar, paneller ile desteklenmektedir.

Bölümde öğrencilerin eğitim süreçleri boyunca hedeflerine ulaşması, kariyer planlarının oluşması ve akademik altyapısının geliştirilmesi aşamalarında altyapı ve olanaklar çerçevesinde akademik rehberlik yapılmakta; ders içeriklerindeki müfredatları tamamlamak gayesiyle milli, dinî, insani değerlere bağlı; dünyadaki evrensel gelişme ve değişmelerle uyumlu; kendinin, milletinin, insanlığın sorumluluğunu alabilecek; tüm amaç ve hedeflerini İNSAN olmak adına gerçekleştiren; açık, özgün, dengeli aydınlar ve akademisyenler olmaları için çalışılmaktadır.

Eğitim Öğretim

Eğitim Amaçlarımız

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Türk dili, edebiyatı ve kültürünün bilinmesi, korunması, geliştirilmesi ve tarihsel süreç içerisindeki değişiklik ve farklılıkların ortaya konulması yolunda; bilimsel ahlâkın öğretileri ile donanmış,  pozitif düşünen, insan haklarına saygılı, bilgi ve tecrübelerini insanlık âlemi ile paylaşabilen, Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı, ülkesine ve dünyaya hem kültürel hem de bilimsel katkılarda bulunmayı kendisine vazife edinmiş bireyler yetiştirmeyi görev olarak benimser.

Bu amaç doğrultusunda bölümümüz, geçmiş-gelecek köprüsünü kurmak adına yazılı ve sözlü ürünleriyle bir hazine olan Türk dili ve edebiyatının tüm materyallerini modern dünyanın teknikleri ile birleştirerek yorumlayabilen akademisyen, Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni, editör, redaktör, reklam metni yazarı, senarist, eleştirmen, köşe yazarı ve çeşitli kuruluşlar için halkla ilişkiler uzmanı olabilecek donanımda yeni nesiller yetiştirmek için gayret göstermektedir.

 

Akademisyenlerimiz
Öğretim elemanlarımız verdikleri derslerin yanı sıra bilimsel araştırmalarını da yürüttükleri veya almaya çalıştıkları KTÜ BAP, TÜBİTAK projeleri ile sürdürmektedirler.

Anabilim Dallarımız

  •  Eski Türk Dili
  •  Eski Türk Edebiyatı
  •  Türk Halk Edebiyatı
  •  Yeni Türk Dili
  •  Yeni Türk Edebiyatı

 

Değişim Programları
Üniversitemizde öğrenci değişim programları Dış İlişkiler Ofisi Değişim Programları Koordinatörlüğü tarafından yürütülür. Değişim programları öğrencilerimize yurtiçi ve yurttışından eğitim alma ve staj yapma olanağı sağlar. Değişim Programları Koordinatörlüğü bünyesinde:

  • 1) Erasmus+ Değişim Programı Birimi
  • 2) Farabi Değişim Programı Birimi
  • 3) Mevlana Değişim Programı Birimi

olmak üzere 3 farklı birim yer almaktadır.  Değişim programları hakkında ayrıntılı bilgi almak için üniversitemizin Değişim Programları Koordinatörlüğü sayfasına bakabilirsiniz.

Ders Bilgileri
Bölümümüze ait Ders Bilgi Paketleri, Ders Müfredatları, Ders Uyum Programları, Ders Katologları için tıklayınız.

 

 

Mezunlarımız ve İstihdam

Türk Dili ve Edebiyatı bölümü mezunları öğretmenlik, akademisyenlik, yazarlık, editörlük, redaktörlük, eleştirmenlik gibi çok sayıda alanda iş bulma imkânına sahiptir.

Ayrıca birçok mezunumuz, yurt içi ve yurt dışındaki üniversitelerde lisansüstü eğitimlerine devam etmekte ve üniversitelerde öğretim elemanı olarak kariyerlerine devam etmektedirler.

 
   

Çift Ana Dal ve Yan Dal

Çift Ana Dal ve Yan Dal Programları hakkında (başvuru, kabul ve kayıt koşulları vs.) bilgi sahibi olmak için tıklayınız

 

 

Taban Puanı

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Merkezi Yerleştirme Kontenjan ve Taban Puanları (Son Üç Yıl)

2021

2022

2023

Kontenjan

Taban Başarı Sırası

(0,12 Katsayı ile)

Taban Puanı

Kontenjan

Taban Başarı Sırası

0,12 Katsayı ile

Taban Puanı

Kontenjan

Taban Başarı Sırası

0,12 Katsayı ile

Taban Puanı

80

242.771

267,76582

80

198.372

326,60246

82

188.345

328.539

 

 

YÖK Atlas Bölüm Bilgisi

Bölümümüz ile ilgili YÖK Atlas üzerinden bilgi almak için Tıklayınız.