yeni türk edebiyatı anabilim dalı

Prof. Dr. Ülkü ELİUZ: https://avesis.ktu.edu.tr/ulkueliuz/

Doç. Dr. Elif ÖKSÜZ GÜNEŞ: https://avesis.ktu.edu.tr/elifoksuz

Doç. Dr. Fırat CANER: https://avesis.ktu.edu.tr/fcaner

Dr. Öğr. Üyesi Gülseren ÖZDEMİR RİGANELİS: https://avesis.ktu.edu.tr/gozdemir

Dr. Öğr. Üyesi Hakan SOYDAŞ https://avesis.ktu.edu.tr/hakansoydas

Dr. Öğr. Üyesi Merve Esra ÖZGÜRBÜZ: https://avesis.ktu.edu.tr/epolat

Arş. Gör. Ayşe Burçak KAYA https://avesis.ktu.edu.tr/ayseburcakkaya