tezli yüksek lisans ve doktora programlarının eğitim amaçları

Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programlarının Eğitim Amaçları:

PÖA-1: Öğrencilere Türk dili ve edebiyatı sahalarında dönemler ve olgular hakkında entelektüel ve mesleki birikim kazandırmak

PÖA-2: Öğrencilerin kazandıkları alan müktesebatını çağdaş yöntemlerle sentezleme yeteneği kazanmalarını ve çalışma alanlarına özgün katkılar yapmalarını sağlamak

PÖA-3: Farklı sosyal bilim dalları ile iş birliğine gitmelerini, dil ve edebiyat olgularını farklı zaviyelerden ele almalarını sağlamak

PÖA-4: Dil ve edebiyat sahalarındaki mevcut bilgi ve birikime katkıda bulunmalarını, yeni araştırma teknik ve yöntemlerini sürdürebilecek becerileri kazanmalarını sağlamak

PÖA-5- Çalışma alanında bilimsel bilginin ve ülkedeki akademik kültürün gelişmesine katkı sağlaması