sıkça sorulan sorular

Her öğrencinin KTÜ adresli web sayfasını düzenli olarak ziyaret etmesi gerekir. Özellikle kendilerini birinci dereceden ilgilendiren sayfaları zaman zaman ziyaret etmeleri ayrıca önemlidir. Bu sayede bir çok sorunun zihinlerinde oluşmasına gerek kalmaz.

Her türlü gelişme, duyuru vb. için : www.ktu.edu.tr

Her türlü bilgi ve işlem için : bys.ktu.edu.tr

Ders bilgi paketi için katalog.ktu.edu.tr/

Sıkça sorulan sorular için www.ktu.edu.tr/oidb

Bölüm için www.ktu.edu.tr/tdedebiyat

Anlık iletişim için sosyal medya https://www.facebook.com/groups/447441865643946/

 

AKADEMİK TAKVİM

1. Akademik Takvim nedir?

Yüksek öğretim kurumlarının bir eğitim-öğretim yılı içerisinde yapacağı tüm etkinliklerin ( başvuru, kayıt, açılış, kapanış, sınav, tatil vb.) zamana bağlı olarak gösterildiği plan.

2. Akademik takvim nasıl oluşur?

Akademik takvimler üniversite üst yönetimlerince bir yıl önceden belirlenerek senatolarca onaylanarak yürürlüğe girer.

3. Akademik takvime nasıl erişilir?

KTÜ ve Bölüm sayfasından erişilebilir. /dosyalar/oidb_c6db1.pdf

 

DERSE YAZILIM

1. Derse yazılım ne demektir?

Öğrenciler, 4 yıllık eğitim hayatları içinde mezuniyet için 153 kredi/saatlik dersi tamamlamak zorundadır. Dersler zorunlu ve seçmeli olarak belirlenmiş olup seçmeli dersler 2. sınıftan sonra başlar. Her öğrenci zorunlu dersler yanı sıra güz ve bahar dönemlerinde olmak üzere 2. sınıfta 1, 3. Sınıfta 3, 4. Sınıfta güz döneminde 3, bahar döneminde 2 seçmeli ders almak zorundadır.

2. Ders yazılımı öğrenci tarafından mı yapılmalıdır?

Evet, her öğrenci kendi ders seçimini yapmak zorundadır.

3. Ders yazılımı nasıl yapılır?

Öğrenciler her öğretim dönemi başında kayıt yenilemek durumundadır. Bunun için öğretim dönemi başında akademik takvimde belirtilen tarihlerde internet üzerinden ders yazılımı yapmak zorundadırlar. Öğrenciler üst sınıflara gelindiğinde önceliği varsa başarısız oldukları derslere vermelidir.

Ders yazılımını tamamlayan öğrenci, bu yazılımın ekran resmini veya çıktısını mutlaka almalıdır. Danışman onayı tamamlandıktan sonra tekrar mutlaka yazılımını kontrol etmeli ve varsa sistemden kaynaklanan bir hata mutlaka danışmanına ve/veya öğrenci işlerine başvurmalıdır.

 

DERSLERE DEVAM

1. Derslere devam zorunlu mu?

Zorunluysa kaç saat devamsızlık hakkımız var? Evet zorunlu. Her ders için %70 devam zorunluluğu vardır.

2. Derse hiç öğrenci gelmezse ya da az öğrenci gelirse yoklama yine de alınır mı?

Yoklama, derse katılan herkesi kapsar. Bu sebeple öğrenci gelmese de dersin sorumlusu o gün için yoklamasını almış sayılır.

3. Dönem başlarında dersin ilk haftası yoklama alınır mı?

Ders sorumlusu düzenli olarak yoklama alır.

4. Devamsızlık saatlerinde esneme yapılır mı?

Devamsızlıkla ilgili esneme yapılmaz.

5. Devamsızlıktan kalan öğrenci dönem sonu sınavına girebilir mi?

Öğrenci devamsızlıktan kaldığı dersin dönem sonu sınavına giremez, girse bile bir hak iddia edemez. Devamsızlıktan kalmak, bir üst sınıfta dersi tekrar almak demektir.

6. Raporlar devamsızlık için geçerli midir?

Hayır. Rapor yalnızca ara sınav için geçerlidir. Bölüm başkanlığı raporları değerlendirir ve aynı gün bir sınava girip diğerine girmeyen öğrencinin raporu geçerli sayılmaz. Dönem sonu sınavı için rapor geçerli olmaz; bütünleme sınavı dönem sonu sınavının mazeret sınavı sayılır.

7. Rapor teslimi nasıl ve nereye yapılmalıdır?

Raporlar, raporun bitimini takip eden 5 işgünü içerisinde Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm sekreterliğine teslim edilmelidir. Aynı zamanda giremediğiniz sınavlar için sekreterin size vereceği formu doldurmanız gerekir. Sonrasında akademik takvimde belirtilen tarihlerde yine Bölümde ilan edilecek program çerçevesinde mazeret sınavlarına girebilirsiniz.

 

DERSE KATILIM VE DERS TAKİBİ

1.Derse katılım nasıl olmalıdır?

Öncelikle her öğrenci, öğrencisi olduğu programın (I. veya II. Öğretim programları) derslerini takip etmek zorundadır. Yoklamanın takibi, sınıfların kalabalıklığı ve imkanlar göz önüne alındığında bunun dışında bir uygulama için talepte bulunulması kesinlikle uygun değildir.

2. Ders takibi nasıl olmalıdır?

Her öğrenci, ilgili öğretim elemanının yönlendirmelerine büyük bir özenle uymak, verilen sorumlulukları yerine getirmek zorundadır. Devam zorunluluğunu sağlamak, sınav tarihlerini takip etmek, sınavlara zamanında girmek başarılı olmanın şartlarındandır.

3. Derslere geç kaldığımda derse girebilir, istediğim zaman dersten çıkabilir miyim ?

Öğrenciler derslere zamanında gelmekle ve ders süresince başkalarının dikkatini dağıtmayacak bir tutum içinde olmakla yükümlüdür. Öğrencilerin ders sorumlusunun inisiyatifi dışında hareket etmesi uygun değildir.

4. Derse defter, kitap getirmediğimde derse alınmama gibi bir durum olur mu?

Öğrenciler gerekli ders araç ve gereçlerini yanlarında getirmekle yükümlüdürler.

5. Sınıfımızdan arkadaşlarımız misafir öğrenci olarak dersimize gelebilir mi?

Ders sorumlusunun bilgisi dışında öğrenciler sınıfa misafir öğrenci getiremez. Ancak ders başlamadan ilgili öğretim elemanından izin alınarak misafir öğrenci kabul edilebilir. Bunun alışkanlık haline getirilmesi, sınıf düzenini bozacak hale gelmesi sakıncalıdır.

6. Sınıflara su dışında yiyecek içecek getirebilir miyiz?

Hayır. Sınıfların temizliğinin korunması ve ders düzeni için bu mümkün değildir.

7. Ders çalışmak, kitap okumak, internete bağlanmak veya kulüp etkinlikleri için boşken derslikleri kullanabilir miyiz?

Hayır. Sınıfların temizliği için bu tercih edilmemektedir. Kulüp etkinlikleri için dekanlıktan izin alınması gerekir.

 

GEÇİŞ KURAL VE İMKÂNLARI NELERDİR?

[Kurumlararası yatay geçiş için bk. /dosyalar/08_00_00_7fdd8.pdf]

[Kurum içi yatay geçiş için bk: http://www.mevzuat.gov.tr]

1. Yatay geçiş ne demektir?

Herhangi bir yükseköğretim kurumunun bir fakülte veya bölümünden başka bir yükseköğretim kurumunun aynı fakülte veya bölümüne yapılan geçişlere yatay geçiş denir. Kurum içi ve kurumlar arası olmak üzere iki türlüdür.

2. Yatay geçiş şartları nelerdir?

Lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile lisans diploma programlarının son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.

Diploma programları arasında yatay geçiş başvuruları, sadece ilan edilen süre içerisinde yapılır. [Geçiş yapmayı düşündüğünüz üniversitenin web sitesini takip ediniz.]

Yatay geçiş başvurularının değerlendirilmesinde kullanılacak olan kriterler ve yatay geçiş için gereken asgari koşullar, üniversite senatolarınca belirlenir. Her üniversitenin yatay geçiş koşulları web sayfasında yer almaktadır.

Yatay geçişler belirlenmiş kontenjanlar çerçevesinde gerçekleştirilir.

3. Merkezi yerleştirme puanı ile geçiş ne demektir?

Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanı, geçmek istediği programının girdiği yıldaki taban puanına eşit veya yüksek olması durumunda başvuru yaparak bölüm/alan değiştirmesine imkan veren bir geçiş yöntemidir.

 

ÇİFT ANADAL- YANDAL İMKÂNI

[Ayrıntılar İçin bkz. /dosyalar/08_00_00_f4661.pdf]

1. Çift Anadal - Yandal ne demektir?

Çift Anadal [ÇAP]; Bir lisans öğretim programına (birinci anadal) kayıtlı olan öğrencilerin, üniversitelerindeki başka bir bölümün derslerini alarak, aynı zaman dilimi içinde her iki programı da başarıyla tamamlayıp, ikinci bir dalda lisans diplomasına sahip olmaları anlamına gelir. Bunun için öğrencilerin kayıtlı oldukları bölümün dışında bölümlerle protokolü olması gerekir. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünün tarih Bölümü ile çift anadal programı vardır.

Yandal; Bir lisans öğretim programına (birinci anadal) kayıtlı olan öğrencilerin, üniversitelerindeki başka bir bölümden bazı dersleri eş zamanlı olarak alıp başarıyla tamamlayarak, yan bir dalda sertifika almalarıdır. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünün Tarih ve Sosyoloji Bölümleri ile İletişim Fakültesi arasında yandal programı mevcuttur.

2. Çift anadal veya yandal başvuru şartı nedir?

Başarı şartı ön koşuldur. Bölümünde/Programında öğrenimini üstün başarıyla yürüten öğrenciler, çiftdal ya da yandal programlarına başvurabilir. Genel not ortalaması en az 2.80/4.00 olması gerekir[ayrıntılar için bk.: /dosyalar/oidb_ca7e5.pdf]