özgörüş ve özgörev

Özgörüş

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nün hedefi, dünya Türkoloji araştırmalarına vâkıf, Türkiye’nin stratejik hedeflerini gerçekleştirmesine katkıda bulunacak Türklük Bilimi uzmanları yetiştirmektir.  Bu bağlamda lisans düzeyinde, hangi mesleği icra ederse etsin okuma, sorgulama, analiz etme ve çözüm üretme becerisi, entelektüel kapasitesi ve hitabet gücü yüksek, kandırılması zor, ikna edilmesi mümkün, bulunduğu ortamda kanaat önderi olabilecek bireyler kazandırmak hedeflenir.

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nün Türkiye’nin kültür politikalarına yönelik akademik vizyonu ise Türk dili ve edebiyatının uluslararası tanıtım ve yayılımına katkı sağlamak; uzun vadede uluslararası öğrencileri bünyesine almak için gerekli akademik ve kültürel altyapı inşa etmektir.

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, öğretmen yetiştirmekle yetinmez; mezunlarının çalışabileceği çeşitli alanları tespit etmeye ve gelecekteki mezunları için yeni istihdam sahaları yaratmaya çalışır.  Bunun için gerekli çalışmaları yapar ve siyaset kurumuna öneride bulunur.

 

Özgörev

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Türk dili, edebiyatı ve kültürünün bilinmesi, korunması, geliştirilmesi ve tarihsel süreç içerisindeki değişiklik ve farklılıkların ortaya konulması yolunda; bilimsel ahlâkın öğretileri ile donanmış,  pozitif düşünen, insan haklarına saygılı, bilgi ve tecrübelerini insanlık âlemi ile paylaşabilen, Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı, ülkesine ve dünyaya hem kültürel hem de bilimsel katkılarda bulunmayı kendisine vazife edinmiş bireyler yetiştirmeyi görev olarak benimser.

Bu amaç doğrultusunda bölümümüz, geçmiş-gelecek köprüsünü kurmak adına yazılı ve sözlü ürünleriyle bir hazine olan Türk dili ve edebiyatının tüm materyallerini modern dünyanın teknikleri ile birleştirerek yorumlayabilen akademisyen, Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni, editör, redaktör, reklam metni yazarı, senarist, eleştirmen, köşe yazarı ve çeşitli kuruluşlar için halkla ilişkiler uzmanı olabilecek donanımda yeni nesiller yetiştirmek için gayret göstermektedir.