doktora tezleri

DOKTORA TEZLERİ

- Seda UYSAL BOZASLAN, (2016), Abdülmecid Sivasî'nin Şerh-i Cezîre-i Mesnevi'si (metin-inceleme) ve Yûsuf-ı Sîneçâk'in Cezîre-i Mesnevi'sinin Türkçe şerhleri (Karşılaştırma-sadeleştirilmiş ortak metin),

- Ahmet AKDAĞ, (2018), Telhîsü'l-Miftâh'ın Türkçe tercümeleri ve mütercimi bilinmeyen Türkçe bir tercümesi (metin-inceleme),

- Pelin SEÇKİN, (2018), Türkçede dilsel bir kategori olarak olumsuzluk,

- Merve ESRA ÖZGÜRBÜZ, (2020), Polisiye edebiyatın geleneksel yapısını bozan kadın yazarların romanları üzerine postyapısalcı yaklaşım (1985-2015),

- Berk YILMAZ (2020), Trabzon ili geleneksel halk bilgisi ve etnografyası,

- Berat KUL, (2023), Kitâbu Adâbu't-Tâlibîn (Tenkitli metin-fiil-dizin)

- Emre TÜRKMEN, (2023), Bir karma kuruluşlu cümle türü olarak Türkçede aktarma cümleleri,

- Aysun KANMAZ, (2023), Derleme Sözlüğü'nde deyimlerin tematik sınıflandırılması ve haritalandırılması.