hakkımızda

Karadeniz Teknik Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 1994 yılında Fen- Edebiyat Fakültesi bünyesinde Lisans düzeyinde Eski Türk Dili, Yeni Türk Dili, Eski Türk Edebiyatı, Yeni Türk Edebiyatı ve Türk Halk Edebiyatı olmak üzere beş anabilim dalından oluşan eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamıştır. 1998 yılında Yüksek Lisans, 2009 yılında ise Doktora programları açılarak eğitim ve öğretim çalışmalarına öğretim üyesi yetiştirme amacı da eklenmiştir.

Bölüm programının amacı, Türk Dili ve Edebiyatı materyallerini edebî ve filolojik bağlamda başlangıçtan günümüze kadar değerlendirip öğrenciye kazandırmak; bu ürünlerin Türk kültürünün oluşum ve gelişimindeki değerini ve önemini akademik düzeyde öğretmek; sonuçları topluma artı değer katan bilimsel çalışmalar yürütmek; Türk Dili ve Edebiyatı alanında ülkenin ihtiyaç duyduğu bilim adamlarını, uzmanları ve öğretmenleri birikim ve deneyim ile güçlendirerek yetiştirmektir.  Öğrenciler, eğitimleri boyunca bu temel amaçlar doğrultusunda akademik çalışmalar ile bireysel ve sosyal gelişimi sağlayacak faaliyetler olmak üzere iki aşamalı bir değişim ve dönüşüm yaşarlar. Türk Dili ve Edebiyatı alanına ait verilerin tarihî ve coğrafi bağlamda aktarılmasının temel hedefler arasında yer aldığı; bilgi öğrenme ve davranış edinmenin paralel ilerlediği eğitim programları sonucunda evrene nitelikli eğitim almış, hitabet gücü yüksek, sosyal görevlerinin bilincinde, çevresine katkı vermeyi görev bilen bireyler kazandırılmaya çalışılır.

Bilginin eskime hızının çok yüksek, yenilenme hızının ise yüksek olduğu bir çağda bilgi edinme yollarını ve pratiklerini bilmenin edinilen bilgi dağarcığının kendisinden daha önemli olduğu noktasından hareketle programın güncel tutulmasına, derslerin yeni ihtiyaçlara cevap verecek biçimde hazırlanmasına, ders içeriklerinin yeni gelişmelere uygun hâle getirilmesine dikkat edilmektedir. Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora programları, teorik ve uygulamalı dersler, bölüm içi ve dışı etkinlikler, konferanslar, paneller ile desteklenmektedir.

Bölümde öğrencilerin eğitim süreçleri boyunca hedeflerine ulaşması, kariyer planlarının oluşması ve akademik altyapısının geliştirilmesi aşamalarında altyapı ve olanaklar çerçevesinde akademik rehberlik yapılmakta; ders içeriklerindeki müfredatları tamamlamak gayesiyle milli, dinî, insani değerlere bağlı; dünyadaki evrensel gelişme ve değişmelerle uyumlu; kendinin, milletinin, insanlığın sorumluluğunu alabilecek; tüm amaç ve hedeflerini İNSAN olmak adına gerçekleştiren; açık, özgün, dengeli aydınlar ve akademisyenler olmaları için çalışılmaktadır.

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü