iç kontrol

A-1) Etik Değerler ve Dürüstlük

A-2) Misyon, Organisazyon Yapısı ve Görevler

A-2. 1) Birim Görev Tanımları

A-2. 2) Görev Dağılım Listesi

A-2. 3) Hassas Görev Tespit Formu

A-2. 4) Hassas Görevler Listesi

A-2. 5) İş Akışları

A-2. 6) Personel Görev Tanımları

A-3) Personelin Yeterliliği ve Performansı

A-4) Yetki Devri