bölüm hakkında

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, iktisat, işletme, sosyoloji, psikoloji, sosyal politika ve hukuk gibi disiplinler aracılığıyla teorik ve uygulamalı düzeyde çalışma hayatına kapsamlı bir yaklaşım sunmaktadır. Bölümde, çalışma ekonomisi alanında emek piyasalarının işleyişi, çalışma sosyolojisi alanında çalışmanın toplumsal etkileri, çalışma psikolojisi alanında ise çalışma hayatında insan davranışının temelleri incelenmektedir. Ayrıca, iş hukuku dersleriyle bireysel ve toplu iş uyuşmazlıklarını çözmeye yönelik teorik ve pratik bilgilerin öğrenciler tarafından edinilmesi amaçlanmaktadır. Sosyal güvenlik alanındaki derslerle sosyal güvenlik ile ilgili teorik bilgilerin yanında ilgili mevzuat doğrultusunda sigortalıların sigortalarından doğan hakları ve işverenlerin yükümlülükleri hakkında bilgiler verilmektedir. Endüstri ilişkileri alanında verilen derslerle işçi, işveren ve devlet arasındaki ilişkiler çeşitli boyutlarıyla incelenmektedir.

Bölümümüz nitelikli akademik kadrosu ile çalışma hayatıyla ilgili ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip edebilen, çalışma hayatında psikolojik, sosyal ve hukuksal sorunların çözümüne yönelik politika ve öneriler üretebilen, mesleki olarak yetkin, toplumsal değerlere saygılı ve etik değerleri benimsemiş, bilime ve topluma katkı sağlayan, kamu ve özel sektörün değişen ihtiyaçlarına cevap verebilen nitelikli mezunlar yetiştirmek misyonuyla eğitim-öğretimine devam etmektedir.

Bölüm müfredatı, insana ve topluma değer veren yetkin “Çalışma Ekonomistleri” yetiştirilmesine odaklanmaktadır. Böylelikle, mezunlarımız daha adil ve insan odaklı bir çalışma hayatının oluşturulmasına katkıda bulunabilecek donanıma sahip olmaktadır.

Bölüm mezunlarımız oldukça geniş bir çalışma alanına sahiptir. Öncelikle mezunlarımız özel sektörde insan kaynakları departmanları başta olmak üzere işçi-işveren ilişkileriyle ilgili görev ve pozisyonlarda uzman veya yönetici olarak istihdam edilebilirler. Ayrıca, endüstri ilişkileri ve sendikacılık alanında edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikle sendikalarda uzman veya uzman yardımcısı olarak görev alabilirler. Kamu sektöründe ise, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı başta olmak üzere ilgili bakanlıklarda çalışma hayatıyla ilgili pozisyonlarda uzman veya uzman yardımcısı olarak görev alabilirler. Buna ek olarak, mezunlarımızın bölümün disiplinler arası yapısı gereği bankacılık, finans, halkla ilişkiler, satış, pazarlama ve denetim gibi çeşitli sektörlerde kariyer fırsatları bulunmaktadır.