tarihçe

Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, 1978 yılında kurulan ve 1982 yılında İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF)’ne dönüşen Trabzon İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi (TİTİA) bünyesinde 17 Ocak 1994 tarihinde kurulmuştur. 1994-1995 eğitim/öğretim yılında ise 25 öğrenciyle lisans düzeyinde eğitim vermeye başlamıştır. İlk yıllarında Makine Mühendisliği bölümünün dersliklerinde eğitim verirken, 1996 yılından itibaren yeni açılan İİBF binasında eğitim vermeye devam etmiştir. Günümüze kadar birinci öğretim ve ikinci öğretim (1994-2019) programları kapsamında iki binden fazla Çalışma Ekonomisti yetiştirmiştir. Bölümün yüksek lisans programı 2002-2003 eğitim/öğretim yılında eğitim vermeye başlamış olup Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı altında altmıştan fazla öğrenci mezun etmiştir.

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümü bünyesinde “Çalışma Ekonomisi”, “Yönetim ve Çalışma Psikolojisi”, “Yönetim ve Çalışma Sosyolojisi” ve “İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku” olmak üzere dört anabilim dalı bulunmakta olup, 3 profesör, 1 doçent, 3 doktor öğretim üyesi, 1 öğretim görevlisi ve 1 araştırma görevlisi görev yapmaktadır.