program eğitim amaçları

Mezunlarımız erken kariyer dönemlerinde;

  1. Özel sektörde insan kaynakları departmanı başta olmak üzere işveren-çalışan ilişkileri ile ilgili görev ve pozisyonlarda uzman ve yönetici adayı olarak istihdam edilirler.
  2. Sendikal faaliyetlerde toplu pazarlık, toplu iş sözleşmesi, toplu iş uyuşmazlıkları, sendikal eğitimler vb. konularda uzman ve uzman yardımcısı olarak görev alırlar.
  3. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı başta olmak üzere ilgili bakanlıklarda uzman ve uzman yardımcısı olarak görev alırlar.
  4. Çalışma hayatına ilişkin ulusal ve uluslararası alanlarda araştırmalar ve lisansüstü çalışmalar yaparlar.
  5. Bölümün disiplinler arası yapısı gereği farklı sektörlerde, finans, halkla ilişkiler, satış, pazarlama ve denetim gibi çeşitli alanlarda istihdam edilirler veya girişimci olabilirler.