lisanüstü birim danışma kurulu

DIŞ PAYDAŞLAR

Öğr. Gör. Dr. Ahmet Cem ESENLİKÇİ

Araklı Meslek Yüksek Okulu- Mülkiyet Koruma ve Güvenlik-İş Sağlığı ve Güvenliği Programı

Dr. Öğr. Üyesi Burçin ESER

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yrd.

Doç. Dr. Ahmet Gökçe

 

Gümüşhane Üniversitesi-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi-İnsan Kaynakları Bölümü

Öğr. Gör. Sevilay ARSLAN

Trabzon Üniversitesi-Teknoloji Transferi ve Proje Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Öğretim Görevlisi

İÇ PAYDAŞLAR

Sevil BİLİR

Yüksek Lisans Öğrenci Temsilcisi

Belemir BİRİNCİ

Mezun Temsilcisi

Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Erdem TUNÇ

Bölüm Öğretim Üyesi Temsilcisi

Şef Ümran ÖZTÜRK

Bölüm Sekreteri