program eğitim amaçları-YL

Genel Amaç

Çalışma hayatı ve sosyal politika ile ilgili konularda bağımsız bilimsel araştırmalar yapabilecek ve alandaki yenilik ve değişimleri takip edebilecek araştırmacılar ve bilim uzmanları yetiştirmek.

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Tezli Yüksek Lisans Programı'nın amacı,

PEA1. Araştırma ve akademik kurumlarda özgün araştırma faaliyetleri ve lisansüstü çalışmalar yürüterek akademik gelişimlerine devam eden akademisyenler yetiştirmek,

PEA2: İşveren-çalışan ilişkileri ile ilgili görev ve pozisyonlarda görev alabilecek ve çalışma hayatındaki yenilikleri, değişim ve dönüşümleri takip edebilecek nitelikte araştırmacı ve uzmanlar yetiştirmek

PEA3: Lisansüstü bilimsel araştırma ve çalışmalarının, çalışma hayatıyla ilgili problemlerin çözümüne ilişkin teorik ve pratik katkıda bulunacak bilim uzmanları yetiştirmek

PEA4:  Teorik ve pratik açılardan kazandığı bilgi, beceri, yetkinlik, temel değer ve mesleki donanımı nedeniyle kamu ve özel sektör tarafından tercih edilen mezunlar yetiştirmek