aday öğrenciler

Genel Bilgi

 

 

Sevgili Aday Öğrenciler...

Üniversiteye adım atacağınız bu günlerde geleceğiniz bir bakıma belirleyecek olan meslek seçimi aşamasına gelmiş bulunuyorsunuz. Bu aşamada doğru karar vermek gerçekten sizler açısından önemlidir. Denizcilik mesleği ile ilgili size bazı bilgiler vermek istiyorum;

Denizcilik; tarihin derinliklerinden gelen araştırmacı, yönetici ve liderlik vasıfsaları öne çıkan bir o kadar da zorluklar karşısında karar verebilme özelliklerine sahip olmayı gerektiren bir meslektir. Bu mesleği seçen kişilerin seyahat etmeyi sevmeleri, farklı kültürlere uyum sağlayabilmeleri gerekmektedir. Başlıca çalışma alanı olan gemilerde çalışma şartları ağır ve yorucu olabilmektedir. Seçkin ve saygın bir meslek olan kaptanlık gelir bakımından yüksek maaş sağlayabilmektedir ve ayrıca iş bulma konusunda herhangi bir sorunla karşılaşılmamaktadır. Mezun olan öğrenciler okulu bitirdikleri dönemde Türk ve yabancı bayraklı gemilerde çalışmaya başlamaktadırlar.

Bölümümüzü bitiren öğrenciler gemilerde çalışmakla birlikte denizciliğin kara sektöründede çalışabilmektedirler. Halihazırda mezunlarımızdan Limanlarda, Acentalarda, Denizcilik Şirketlerinde ve Denizcilik Genel Müdürlüğü'nde Denizcilik Sörvey Mühendisi, Liman Devleti Kontrolörü olarak çalışmaktadırlar.

Üniversite giriş sınavında bölümümüzü kazanan öğrenciler kayıt yaptırabilmek için "Gemiadamı Sağlık Yoklama Belgesini" almaları gereklidir. Renk körü vb. nedenler ile Gemiadamı Sağlık Yoklama Belgesini alamayan öğrenciler ÖSYM tarafından aynı dönem içerisinde tercih formundaki bir alt tercihine yerleştirilir. Kayıt yaptıran öğrenciler ise KTÜ Yabancı Diller Bölümü tarafından yapılan sınava girebilirler. Bu sınavda başarılı olan öğrenciler direkt olarak 1. sınıfa kayıt yaptırır. Başarısız veya hazırlık sınıfı okumak isteyen öğrenciler ise 1 yıl süre ile İngilizce Hazırlık sınıfı okurlar.

Dört yıllık lisans eğitimi süresince öğrenciler üniformalı okumak zorundadırlar. KTÜ Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü'nde yatılılık zorunlu değildir. Ancak isteyen öğrenciler Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlarda kalabilirler. 

Bölüm ve meslekle ilgili soruları e-posta ile veya telefonla sorabilirsiniz. Eğer imkanınız olursa randevu alarak karşılıklı görüşme ile bilgilendirmekten mutluluk duyarız.

Eğitim Öğretim

Eğitim Amaçlarımız


Denizcilik Sektörlerinin ihtiyaç duyduğu araştırıcı ve uygulayıcı, meslek bilgileri yanında çalıştığı alanı tamamlayıcı diğer alanlarla da ilgili, teorik bilgi yanında uygulamaya da yönelik alt yapı ile donanmış, İngilizce okuyup yazabilecek ve uluslararası entegrasyonu sağlayabilecek, iyi bilgisayar kullanabilen, sektörüyle ilgili güncel sorunları izleyebilen ve çözüm üretme becerisine sahip olan, en az bir alt sektörel konuda uzmanlaşmış, proje üretme, hazırlama, uygulama ve yazma niteliği olan, ekip çalışmasına yatkın, kendine güvenen ve rekabete hazır, dürüst, mesleğini ve insanları seven elemanlar yetiştirmektir.

 

Öğrencilerimiz


Öğrencilerimiz topluluklar oluşturarak mesleki organizasyonlarla iletişimlerini sürdürmekte ve etkinlikler düzenlemektedirler. Kalite politikamız gereği bir adet Kalite Okul Temsilcisi öğrencimiz vardır.

 

Akademisyenlerimiz


Öğretim elemanlarımız verdikleri derslerin yanı sıra bilimsel araştırmalarını da yürüttükleri veya almaya çalıştıkları KTÜ BAP, TÜBİTAK ve SANTEZ projeleri ile sürdürmektedirler. AB çerçeve programlarındaki projelere başvurma çalışmaları sürerken yurt dışındaki bazı üniversitelerle de ortak çalışmalar ve işbirlikleri kurulmaktadır. Bölüm bünyesinde 3 adet Profesör, 2 adet Doçent,  1 adet Dr. Öğretim Üyesi, 2 adet Öğretim Görevlisi, 7 adet Araştırma Görevlisi olmak üzere 15 adet öğretim elemanı bulunmaktadır. 

 

Anabilim Dallarımız

 

  • GEMİ İŞLEMLERİ ANABİLİM DALI
  • SEYİR VE DENİZDE GÜVENLİK ANABİLİM DALI

 

Staj Programı


Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü müfredatı STCW 78 / 2010 düzenlemeleri (Gemiadamlarının Eğitimi Belgelendirilmesi ve Vardiya Tutma Standartları) Sözleşmesi'ne göre hazırlanmıştır. Bölüm öğrencileri I. Sınıfı tamamladıklarında 6 ay süreli 15 kredilik I. Deniz Stajını, III. Sınıfın güz dönemini tamamladıklarında yine 6 ay süreli 30 kredilik II. Deniz stajını yaparlar. Böylece öğrenciler, eğitim-öğretimin ilk basamağı olan STCW 78 in A-II/1 Bölümünü tamamlamış olurlar. Bu duruma gelen öğrenciler Gemiadamları Sınavları Merkezi tarafından yürütülen Uzakyol Vardiya Zabitliği sınavına girmeyi hak kazanırlar.

 

Değişim Programları


Üniversitemizde öğrenci değişim programları Dış İlişkiler Ofisi Değişim Programları Koordinatörlüğü tarafından yürütülür. Değişim programları öğrencilerimize yurtiçi ve yurttışından eğitim alma ve staj yapma olanağı sağlar. Değişim Programları Koordinatörlüğü bünyesinde:

  1. Erasmus+ Değişim Programı Birimi
  2. Farabi Değişim Programı Birimi
  3. Mevlana Değişim Programı Birimi

olmak üzere 3 farklı birim yer almaktadır.  Değişim programları hakkında ayrıntılı bilgi almak için üniversitemizin Değişim Programları Koordinatörlüğü sayfasına bakabilirsiniz.

 

Ders Bilgileri


Bölümümüze ait Ders Bilgi Paketleri, Ders Müfredatları, Ders Uyum Programları, Ders Katologları için tıklayınız

 

Laboratuvar ve Uygulama

SİMÜLATÖR, LABORATUVAR VE TESİS İMKANLARI

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü simülatör ve laboratuvar eğitimlerini Trabzon'un Sürmene İlçesinde modern bir yerleşke de eğitim vermektedir. Yerleşkede öğrenci uygulamalarına yönelik, en son teknolojiyle donatılmış simülatör sistemleri, seyir, denizde güvenlik, gemicilik ve bilgisayar laboratuvarın yanında, yangın eğitim ünitesi ile gemi terk sisteminden oluşan Denizde Güvenlik Eğitim Merkezi bulunmaktadır. Ayrıca Yerleşkemizde öğrencilerin barınma ihtiyacını karşılayan modern bir yurt binası ve sportif faaliyetleri yerine getirebilecekleri bir kapalı spor salonu mevcuttur. Bölümdeki eğitim-öğretimin IMO STCW 78/95 konvansiyonuna uygunluğu, Denizcilik Müsteşarlığı Bağımsız Denetleme Kurulu tarafından onaylanmıştır. Ayrıca Bölümde, Uluslararası Derecelendirme Kuruluşu olan RINA tarafından onaylanan ISO 9001-2000 Kalite Yönetim Sistemi uygulanmaktır.

Köprüüstü Simülatörü

Bölüm öğrencileri ve gemi adamları için teorik bilgilerin simülasyon tekniği kullanılarak yönetim seviyesinde bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi amacı ile kurulmuş bir eğitim merkezidir. Farklı tip gemi modelleriyle, dünyadaki farklı seyir bölgelerinde gemi köprü üstü simülasyonu ile operasyon ve işletmeye yönelik kabiliyetlerin teoriden pratiğe aktarılarak geliştirilmesine amaçlanmıştır. Öğrenci ve kursiyerler için köprü üstü cihaz tanıtımı, Köprü üstü vardiya tutma standartları ve köprü üstü takım yönetimi eğitimi, ARPA Radar kullanma, ECDIS (Elektronik harita gösterim ve bilgi sistemi) Eğitimi, Köprü üstü acil durum yönetimi, gemi manevrası ve farklı meteorolojik şartlarda gemi kullanma eğitimleri verilmektedir. Senaryolar ders veya kurs içeriklerine göre farklı niteliklerde hazırlanmaktadır. Yapılacak eğitime göre önceden hazırlanmış senaryolar öğrencilere uygulatılır. Bu uygulamalar sırasında yapılan tüm işlemler ve haberleşme kayıt altına ve sonrasında öğrencilerle öğretim elemanları tarafından değerlendirilir. Simülatör sistemi aynı zamanda GMDSS ünitesi ile paralel çalışmakta olup ortak senaryo hazırlama şansı sağlamaktadır.

 

Seyir Laboratuvarı

Seyir Laboratuvarı, Seyir derslerinin uygulamalarının yapıldığı laboratuvardır. Seyir ile ilgili kitap harita ve diğer dokümanlar bulunmaktadır.

 

Gemicilik Laboratuvarı

Modern gemi donanım ve işlemlerinin öğrencilerin pratiğini arttırmaya yönelik uygulamaların yapıldığı laboratuvardır. 35 öğrenciye aynı anda eğitim verebilecek kapasitede olup gemicilikle ilgili malzemeler bulunmaktadır.

Denizde Güvenlik ve İlkyardım Laboratuvarı

Denizde Güvenlik Laboratuvarında, gemilerde kullanılan emniyet ekipman ve malzemeleri bulunmaktadır. Bu laboratuvardaki malzemeler öğrenci uygulamalarında kullanılmaktadır. Emniyet malzemelerinin kontrolü bakımı gibi uygulamalar burada yapılmaktadır.

Denizcilik Kimyası Laboratuvarı

Denizcilik kimyası laboratuvarında temel kimya uygulamaları yapılmaktadır. Bununla birlikte su analizleri ve gemilerde gerekli olan ölçüm işleri yapılmaktadır.

Petrol Kirliliği Laboratuvarı

Petrol kirliliği laboratuvarında, gemilerden petrol dökülmesi ve dağılımı, temizleme teknikleri ve kullanılan ekipman ve malzemeler tanıtılmakta ve öğrencilere kullandırılmaktadır. Bunun yanı sıra bu laboratuvarda bilişsel amaçlı olarak petrol dökülmesi simülasyonları yapılmakta olup risk tespiti ve yönetimi konularında çalışılmaktadır.

 

GMDSS Simülatörü

SINDEL marka GMDSS ünitesi bünyesinde gemiden gemiye, karadan gemiye ve gemiden karaya haberleşme yapabilecek bir sistemdir. Senaryolar gereği hazırlanan haberleşme simülasyonları öğrenci ve kursiyerlere uygulanmaktadır. Bu simülasyonlar aynı zamanda gemi yönetimi uygulamalarında haberleşme sistemlerini aktif kullanımını sağlamaktadır.

Tanker Simülatörü

Tanker TRANSAS LCHS 4000 Simülatörü sıvı yük tankerlerinin ve gaz taşıyıcı gemilerinin güvenli ve verimli bir şekilde fonksiyonlarını yerine getirmeleri için eğitim kısımlarını yerine getirmelerini içerir. Sıvı yük elleçleme simülatörü tanker genel donanımlarının sistemlerinin ve tankerin çalışma prensiplerinin öğrenilmesi ve pratik eğitimi için kullanılmaktadır. Sistemin pratik eğitimi ve mekanizmanın kontrolü acil durum istasyonu ve standart operasyon durumlarındaki yük elleçleme performansı için doğrulanabilir ve ayrıca uygulanabilir.

Simülatörde gemi yükleme ve tankların hesaplanması ve gemi omurgasının gücü yükleme kontrol sistemi tarafından bulunur. Bu programın dahiline STCW -95, B1/12, I 40 (2,3) ün gerekleri yüklenmiştir. Transas LCHS gerçek gemi yükleme hesapları, dünya çapında 4000 gemi operasyonlarını bire bir aynı olmasıyla övünmektedir. Bu program, gemi yüklemedeki gerekli olan stabilite hesaplarını sağlam ve güvenli bir şekilde sağlamaktır.

Makine Dairesi Simülatörü

Makine Dairesi TRASAS ERS 4000 Makine simülatörü STCW 95 konvansiyonu ve kodlarının gerekleri ile uyumludur. Bu simülatörün eğitim maddelerinin kapsamı makine dairesi personelinin STCW 95 'in bölüm 3'teki IMO Model 2.07;2.08;7.02;7.04'unda tanımladığı şekilde olmasına yardımcı olmak ve ayrıca çarkçıların operasyon eğitimlerini kolaylaştırma için gerekli eğitimlerin verilmesine olanak sağlar. ERS 4000 Det Norske Veritas 'ın A klass ile sertifikalandırılmıştır.

ERS 4000 'in gerçeğe uygun davranmanın ve hareket etmenin mümkün olduğu yüksek seviyesi , çarkçı eğitimlerinin birbirini takip eden seviyelerle ilerletilmesine ve geliştirilmesine imkân vermektedir.

Gemi Terk Eğitim Merkezi

 Gemi Terk Eğitim Merkezi KTÜ Deniz bilimleri Fakültesi Çamburnu Yerleşkesinin bulunduğu Çamburnu limanında bulunmaktadır. Bu eğitim merkezinde 1 adet kapalı filika, 1 adet can salı mayna istasyonu ve 1 adet kurtarma botu bulunmaktadır. Kapalı filika elektrik ve elle çalışan bir matafora sistemine sahiptir. 24 kişilik olan kapalı filika makine ve dümen sistemine sahiptir. Bu merkezde öğrencilere ve kursiyerlere uygulamalı gemi terk eğitimleri yapılmaktadır. Filikanın maynaya hazırlanması personelin güvenle filikaya alınması ve mayna işlemlerinin yanı sıra filikanın güverteye alınması ve vira işlemleri uygulamalı olarak yapılmaktadır.

Spor Etkinlikleri

Öğrencilerin spor etkinliklerini yapabilmeleri ve beden yeterliliklerini koruyabilmeleri için hazırlanmış olan bir merkezdir. Spor salonu 300 kişilik tribüne sahip olup müsabakalar için gerekli olan 2 adet soyunma odası ve duşlar bulunmaktadır. Öğrencilerin beden eğitimi dersinde kullanılması yanı sıra diğer boş zamanlarda serbest olarak öğrencilerin hizmetine sunulmaktadır. Spor salonu olimpik karşılaşmaların yapılabilmesine olanak verecek teknik özellikleri bünyesinde barındırmaktadır. Spor salonu bünyesinde öğrencilerin kültür fizik ve ağırlık çalışmaları yapabilmelerini sağlayan bir salon bulunmaktadır. Yüzme sporu öğrencilerin rağbet ettiği spor etkinliklerinden birdir.

 

 

 

Mezunlarımız ve İstihdam

Mezunların büyük bir bölümü (% 75) Türk ve yabancı bayraklı gemilerde Uzakyol Vardiya Zabiti, Uzakyol 1. Zabit ve Uzakyol Kaptan olarak çalışmaktadırlar, % 15 lik bölümü ise Denizciliğin kara sektöründe hizmet vermektedirler. Mezunların diğer geri kalanları ise farklı sektörlerde çalışmaktadırlar. Sektördeki gemiadamı açığının fazla olması ve bu açığın her geçen gün artması nedeni ile mezunların istihdamında zorluk yaşanmamaktadır.

Ayrıca mezunlarımız, belirli sürelerde gemide zabit/kaptan olarak çalıştıktan sonra Denizcilik Genel Müdürü, denizcilik şirketinde personel müdürü, yurt içi ve yurt dışı üniversitelerde akademisyen, Panama Konsolosluğunda Gemi Mürettebatı Yetkilisi ve sahil güvenlikte muvazzaf subay, liman başkanı ve denizcilik sörvey mühendisi olarak kariyerlerine devam etmektedirler.

Yan Dal

Karadeniz Teknik Üniversitesi Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği, Makine Mühendisliği veya Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği öğrencileri Yan Dal Eğitimi yapma şartlarını sağlamak kaydıyla Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği Yan Dal Eğitimine hak kazanırlar.

 

Yan Dal programına başvuru, kabul ve kayıt koşulları;

MADDE 14 (1)

a) İlgili bölüm her akademik yılda Haziran ayının ortasına kadar kontenjanları belirler ve Temmuz ayının başından itibaren kontenjanlar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından internet ortamında duyurulur.

b) Yan dal programına başvurular akademik takvimde öngörülen tarihte, doğrudan veya Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının internet sayfasında açılan ilgili linkten elektronik olarak yapılabilir.

c) Yan dal programına, başvurduğu yarıyıla kadar aldığı lisans programındaki tüm kredili dersleri başarıyla tamamlamış olan öğrenciler başvurabilir. Öğrencinin yan dal programına başvurabilmesi için başvuru sırasındaki genel not ortalamasının en az 2.60 /4.00 olması gerekir.

ç) Öğrenci, duyurulmuş olan yan dal programına anadal lisans programının en erken üçüncü yarıyılın başında veya en geç altıncı yarıyılın başında başvurabilir.

d) Gerekli koşulları sağlayan öğrencilerin başvuruları Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığınca işleme konulur.

e) Yan dal programına kabul işlemi başvurulan bölümün önerisi ve ilgili fakülte yönetim kurulu kararıyla tamamlanır. Hak kazanan öğrenciler akademik yılın başlangıcından bir hafta önce, yedekleri ile birlikte ilan edilir. Her öğrenci bir kez asil ve bir kez de yedek listesinde yer alabilir. İlan edilen tarihte öğrenciler hak kazandıkları programı kabul ettiklerine dair dilekçe ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na başvurarak kesin kayıtlarını yaptırırlar. Asil öğrencilerden yan dal programına kesin kayıt yaptırmayan öğrenciler olması durumunda bir defaya mahsus kayıt yapmaya hak kazanan yedek öğrenciler kesin kayıt tarihleri ile birlikte Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından duyurulur ve kayıt kabulleri alınır.

g) Yan dal programına yapılan başvuru sayısının kontenjanı aşması halinde öncelikle genel not ortalamasına, ortalamanın eşitliği halinde öğrencinin tamamlamış olduğu toplam kredisine bakılır. Fazla kredi tamamlamış olan öğrencilere öncelik verilir. Toplam kredi sayısının da eşit olması halinde yükseköğretim kurumuna girdiği yıldaki ÖSYM sonuç sıralaması dikkate alınarak seçim yapılır. 

Kontenjan ve diğer ilgili şartları öğrenmek için https://www.ktu.edu.tr/oidb/ciftanadalyandal adresine ulaşabilirsiniz.

 

Taban Puanı

.

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği %30 İngilizce Programı Yıllar İtibarı ile Merkezi Yerleştirme Kontenjan ve Taban Puanları

2021

2022

2023

Kontenjan

0,12 Katsayı ile

Taban Puanı

Kontenjan

0,12 Katsayı ile

Taban Puanı

Kontenjan

0,12 Katsayı ile

Taban Puanı

80+2

303,67188

347,57836

80+2

375,91768

412,96430

80+2

393,46894

428,96303

YÖK Atlas Bölüm Bilgisi

Bölümümüz ile ilgili YÖK Atlas üzerinden bilgi almak için Tıklayınız.