kariyer - tanıtım komisyonu

Görevi

Sektör günleri, kariyer ve meslek tanıtım fuarları vasıtasıyla öğrencilerimizin kariyer planlarına yardımcı olmak ve bölüm tanıtımını sağlamak.

 
Üyeler

Başkan: Dr. Öğr. Üyesi İshak ALTINPINAR

Üye: Öğr. Gör. Metin ÖZDEMİR

Üye: Arş. Gör. Burak VARDAR