denizcilik eğitimi komisyonu

Görevi
Bölüm eğitim ve öğretim müfredatını günümüz koşullarına ve uluslararası kurallara uygun hale getirmek, simülatörler ve alt yapı sistemlerinin bakım ve tutumunu gerçekleştirmek, STCW kapsamında verilen gemiadamı kurslarını bölgesel düzeyde açmak ve uygulamak.
 
Üyeler

Başkan: Dr. Öğr. Üyesi Umut YILDIRIM

Üye: Arş. Gör. Ekrem EYÜBOĞLU

Üye: Arş. Gör. Burak VARDAR