uyum komisyonu

Görevi

Bölümümüze yatay ve dikey geçiş ile gelen öğrencilerin ders uyumunu yapmak.

 
Üyeler

Başkan: Dr. Öğr. Üyesi İshak ALTINPINAR

Üye: Öğr. Gör. Selim BAŞTÜRK

Üye: Arş. Gör. Burak VARDAR

Üye: Arş. Gör. Yunus Emre NAZLIGÜL

Üye: Arş. Gör. Dilek BALAMAN

Üye: Arş. Gör. Arzu BAL

Üye: Arş. Gör. Hürol HOCEK