kalite yönetim sistemi

 

 Kalite Politikası

  • Denizcilik sektörünün gereksinimlerini en üst düzeyde karşılayacak, iyi eğitimli, yüksek kaliteli, disiplin sahibi, liderlik niteliklerini taşıyan, çevreye ve denize duyarlı öğrenciler yetiştirmek.
  • Türkiye ve Dünya Denizcilik Sektörünün sorunlarına çözüm üretecek araştırmalar yapmak.
  • Çalışan personelimize iç eğitimler aldırarak, müşterilere daha kaliteli hizmet vermek, hizmet süreçlerinde sürekli öğrenmeye dayalı, teknolojik, yenilikçi ve uygulamaya yönelik sistemler oluşturmak.
  • Toplumsal sorumluluk bilinciyle ülkemize ve insanlığa yararlı olmak, bilgiye önem vermek ve insan kaynağına sürekli yatırım yapmak.
  • Süreç yaklaşımı mantığını oturtarak, süreçlerimizi belirleyip, planlamak, uygulamak, kontrol etmek ve sürekliliğini sağlamak için önlemler almak. 

 

Misyon 

SÜRMENE DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DENİZ ULAŞTIRMA İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, Türkiye ve dünya denizciliğine uluslararası standartlarda nitelikli zabitler yetiştirmektedir. Ayrıca Türkiye ve Karadeniz çevresindeki ülkelerin denizcilerine STCW eğitimi vererek, denizcilerin hem eğitim bazında hem de sertifika bazındaki eksikliklerini gidermektedir. Türkiye ve dünya denizciliğinin gelişimine yönelik akademik çalışmalar yapılması ve bu çalışmalardan elde edilen sonuçların denizcilik sektörüne katkı sağlaması SÜRMENE DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DENİZ ULAŞTIRMA İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ'nün öncelikleri arasındadır. Öğrencileri, disiplinli, araştırmacı, geniş ufuklu, hızlı ve isabetli kararlar alabilen, liderlik ve yöneticilik vasıflarına haiz bireyler olarak yetiştirmek temel hedeflerdendir. Ayrıca SÜRMENE DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DENİZ ULAŞTIRMA İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ çalışanlarına yeniliklerin takibi, bilgi aktarımı ve sosyal iyileştirme konularında katkı sağlamaktadır.

 

Vizyon 

Türk ve dünya denizcilik sektörünün sorunlarının çözümüne yönelik katkı sağlamak ve bu sektörün memnuniyetini, başarılarını artıracak ve gelişimini sağlayacak elemanlar yetiştirmek SÜRMENE DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DENİZ ULAŞTIRMA İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ' nün vizyonunu oluşturmaktadır.