duyurular

30

Mayıs

2022-2023 Bahar Dönemi LÜ Seminer Süreci

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

-2022-2023 Bahar dönemi LÜ Seminer Sunumları 5-9 Haziran tarihleri arasında UZEM ders sistemi üzerinden çevrimiçi yapılacaktır.
-Seminer dersi alan öğrencilerin anabilim dalındaki dönem içi seminerlerin % 80’ine katılımı zorunludur. Yüksek Lisans ve Doktora Seminer sunumları ayrı yapılacağı için her öğrencinin kendi programındaki seminer sunumlarına katılım sağlaması gerekmektedir.
-ELK5010 Seminer Sunum Linki ve ELK6010 Seminer Sunum Linki oluşturularak UZEM ders sisteminde her bir dersin tüm şubelerine eklenmiştir.
-Seminer dersine yazılan öğrenciler tarafından hazırlanan seminer raporları UZEM ders sistemine yüklenerek ilgili danışman öğretim üyesi tarafından değerlendirilecektir. Bunun için her bir dersin tüm şubelerine 'Seminer Rapor Yükleme Arayüzü' oluşturulmuştur. 
-İlgili öğrenci sunumunu yaptıktan sonra 3 iş günü içerisinde Seminer Raporu ve Sunum Tutanağı Anabilim Dalı Başkanlığı üzerinden Enstitüye gönderilecektir.