duyurular

12

Haziran

LİSANSÜSTÜ SEMİNER PROGRAMI GÜNCELLENMİŞTİR

Bölüm Başkanlığı

LİSANSÜSTÜ SEMİNER SUNUMLARI

  • Lisansütü Seminer dersini alan bütün öğrencilerin yapılan sunumların %80’ine katılması zorunludur.
  • Yapılacak sunumlara katılmak için sunum saatlerinde aşağıda verilen MS TEAMS bağlantılarını kullanarak sunumlara katılınız.
  • Lisansüstü öğrencilerimiz bu bağlantı adresleri üzerinden sunumlara katılıp sunum yapacak ve diğer sunumları da izleyebileceklerdir.
  • Sunumlar her gün 08:00 ile 23:30 arası açıktır.

 

Seminer Sunum Programı (.PDF)

 

14 HAZİRAN 2021 PAZARTESİ

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjRmNWU3ODMtMDVhYi00ODAwLWFiMjUtYzAxYTc1NzU2ZDY2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c3a05a57-b7dc-4c78-b650-eb8f4697aee3%22%2c%22Oid%22%3a%226d4b90b1-abbd-4b61-9174-6277eeab2389%22%7d

 

16 HAZİRAN 2021 ÇARŞAMBA

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjdiNmNlMjAtN2FjYS00ZTA4LTgxNjMtNTRmMzE1MTQyMjQ3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c3a05a57-b7dc-4c78-b650-eb8f4697aee3%22%2c%22Oid%22%3a%226d4b90b1-abbd-4b61-9174-6277eeab2389%22%7d

 

17 hAZİRAN 2021 PERŞEMBE

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODI4NjAyOGItMGY1ZS00ZTViLWE5YmMtODVlOWFiMGJjM2U3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c3a05a57-b7dc-4c78-b650-eb8f4697aee3%22%2c%22Oid%22%3a%226d4b90b1-abbd-4b61-9174-6277eeab2389%22%7d

 

18 hAZİRAN 2021 CUMA

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTMwYjg4MjctYTQxNy00ZTk5LTlkMTMtYzE5ODA1NmI0YjRl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c3a05a57-b7dc-4c78-b650-eb8f4697aee3%22%2c%22Oid%22%3a%226d4b90b1-abbd-4b61-9174-6277eeab2389%22%7d

 

Bölüm Başkanlığı