duyurular

26

Kasım

Staj Başvuruları

elektrik-elektronik

Üniversitemiz akademik birimlerince yürütülen öğrenci staj iĢlemlerine ilişkin tüm süreçlerin
online olarak yürütülebilmesi amacıyla Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından geliştirilen "Staj Yönetim
Sistemi" modülü tamamlanarak Bilgi Yönetim Sistemi (BYS) üzerinden erişime açılmıştır. Kariyer
Merkezi, Öğrenci, Komisyon Başkanı, Staj Komisyonu, işveren (Firma) ve Mediko (Sağlık, Kültür ve
Spor Dairesi Başkanlığı) şeklinde 6 alt modülden oluşan sisteme iiveren (firma) kullanıcıları
https://online.ktu.edu.tr/ üzerinden, diğer bütün kullanıcılar ise Bilgi Yönetim Sistemi (BYS) üzerinden
erişim sağlayacak olup öğrenciler için hazırlanan kullanıcı kılavuzu ekte yer almaktadır. Sistem ile ilgili süreç içerisinde oluşacak destek taleplerine ise
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Destek Sistemi üzerinden (https://roundcube.ktu.edu.tr/hesk/) en kısa
sürede cevap verilecektir.

Başvurular sadece aşağıda yazılı olan link üzerinden yapılacaktır. 

https://www.ktu.edu.tr/dosyalar/eee_a7eb1.pdf