aday öğrenci

Genel Bilgi

 

 

Bölümümüz, 1963 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Temel Bilimler Fakültesi’ne bağlı olarak kurulmuştur. 1971-1972 Eğim ve Öğretim yılında Fizik bölümüne öğrenci alınıncaya kadar diğer fakültelerin fizik dersleri verilmiş ve 1981 yılına kadar Fizik Lisans ve bir süre de Fizik Mühendislik öğretimi yapılmıştır. 2547 sayılı Yükseköğretim Kurumlar Kanunu ve 30 Mart 1983 tarihli Resmi gazetede yayımlanan 2809 sayılı kanunla Temel Bilimler Fakültesi adı Fen-Edebiyat Fakültesi olarak değiştirilmiş, 2010 yılından itibaren de Fen Fakültesi’ne bağlı olarak eğitim-öğretim ve araştırma çalışmalarına devam etmektedir. Fizik Bölümünde Genel Fizik, Atom ve Molekül Fiziği, Katıhal Fiziği, Nükleer Fizik ve Yüksek Enerji/Plazma Fiziği Anabilim dalları vardır ve bu bilim dallarında 13 profesör, 1 doçent, 1 doktor öğretim üyesi, 1 öğretim görevlisi doktor ve 4 araştırma görevlisi çalışmaktadır.

Fizik Bölümünde 2010 yılına kadar kredili sistem uygulanmış, 2010-2011 Eğitim-Öğretim yılından itibaren Bologna sürecine uyum kapsamında öğrenci iş yükü temelli AKTS (Avrupa Kredi Transfer Sistemi, ECTS)’ye geçilmiştir. Sekiz yarıyıllık lisans eğitimi sonunda toplam 240 AKTS karşılığı dersleri başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması olan öğrencilere Fizik lisans diploması verilmekte, mezunlarımız akademik yaşamı seçebildikleri gibi, pedagojik formasyon derslerini aldıktan sonra resmi ve özel eğitim kurumlarında öğretmen olarak görev yapabilmektedirler. Çeşitli kamu kurumlarında, araştırma-geliştirme merkezlerinde (TÜBİTAK Gebze Marmara Araştırma Merkezi, Ulusal Metroloji Enstitüsü, Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu, Teknokentler, vb.), elektronik ve savunma sanayi alanı ile ilgili kuruluşlarda (Aselsan, Roketsan, vb.), tıp merkezlerinde, bilgisayar firmalarında, teknik cihazların satış ve servis şirketlerinde çalışmakta ve gerekli kursları alarak iş güvenliği uzmanı da olabilmektedirler.

Bölümümüzde Fen Bilimleri Enstitüsüne bağlı olarak Fizik Bölümünde Fizik yüksek lisans, Fizik doktora, Yenilenebilir Enerji Kaynakları/Teknolojileri doktora yanında Sağlık Bilimleri Enstitüsüne bağlı Sağlık Fiziği yüksek lisans programları da yürütülmektedir.

Bölüm, Karadeniz Teknik Üniversitesi Kanuni Kampüsü (Merkez kampüs) içinde yer alan kendi bölüm binasındaki derslik ve laboratuvarları ile her yıl yüzlerce öğrenciye hizmet vermektedir. Lisans derslerine destek olarak eğitim verilen Fizik-I, Fizik-II, Mekanik, Elektromanyetizma, Optik, Elektronik, Modern Fizik, Nükleer Fizik öğrenci laboratuvarları bulunmaktadır. Bölümümüzde Süperiletkenler Fiziği, Yarıiletkenler Fiziği, Nükleer Fizik, Radyasyon Fiziği, Gama ve X-ışını Spektroskopisi, Parçacık Fiziği ile ilgili alanlarda araştırmalar yapılmakta olup, Katıhal Fiziği, Atom Fiziği ve Nükleer Fizik, Düşük Sıcaklık Fiziği, İnce Film Kaplama, Radyasyon ve Çevre Fiziği, Sol Jel ve Spektroskopi Araştırma Laboratuvarları bulunmaktadır. Bunların yanı sıra Sıvı Azot Üretim Ünitesi ile de çeşitli kuruluşlara sıvı azot sağlanmaktadır.

Eğitim Öğretim

Eğitim Amaçlarımız

Kütle çekim, ışık, enerji  gibi temel kavramlardan başlayıp kuantum fiziği, katıhal fiziği, nükleer fizik, atom ve molekül fiziği, parçacık fiziği gibi dersler ile kuantum, karanlık enerji, Tanrı parçacığı gibi bilimsel arayışın parlak fikirleriyle ve maglev trenleri, X-ışınları difraksiyonu, gama spektroskopisi gibi fiziğin çekici uygulamalarının olduğu bir evrene yol alabilirsiniz.

Öğrencilerimiz
Lisans ve lisansüstü öğrencilerimiz dahil oldukları ulusal ve uluslarası projeler ile henüz öğrenci iken bilime katkı yapmaya başlayabilmektedirler. Ayrıca bilimsel bir proje sürecinin nasıl işlediğini ve bunların çıktılarının sunum, bildiri ve yayına nasıl dönüştürüldüğünü bizzat öğrenmektedirler.

Akademisyenlerimiz

Bölümümüzde öğretim elemanları birçok ulusal ve uluslararası bilimsel projelerde yürütücü ve araştırmacı olarak güncel bilime katkı sağlamaktadırlar. Aynı amaçla kurulmuş Yılmaz Research Group, Electromagnetic Guidance and Acceleration Research Group (EMGA), NucPAp, Gama ve X-Işını Uygulama Araştırma Grubu (GXARG) gibi çalışma ve araştırma grupları mevcuttur.

Anabilim Dallarımız

  •  Genel Fizik
  •  Katıhal Fiziği
  •  Atom ve Molekül Fiziği
  •  Nükleer Fizik
  •  Yüksek Enerji Fiziği

Pedagojik Formasyon

Bölümümüzde pedagojik formasyon eğitimi imkânı, almak isteyen öğrencilere ücretsiz olarak sunulmaktadır. Pedagojik formasyon, eğitim fakültesi mezunu olmayan kişilerin öğretmen olabilmesini sağlayan bir belgedir. Bu sayede öğrencilerimize mezun olduktan sonra çalışabilecekleri bir alan daha açılmaktadır.

Değişim Programları
Üniversitemizde öğrenci değişim programları Dış İlişkiler Ofisi Değişim Programları Koordinatörlüğü tarafından yürütülür. Değişim programları öğrencilerimize yurtiçi ve yurttışından eğitim alma ve staj yapma olanağı sağlar. Değişim Programları Koordinatörlüğü bünyesinde:

  • 1) Erasmus+ Değişim Programı Birimi
  • 2) Farabi Değişim Programı Birimi
  • 3) Mevlana Değişim Programı Birimi

olmak üzere 3 farklı birim yer almaktadır.  Değişim programları hakkında ayrıntılı bilgi almak için üniversitemizin Değişim Programları Koordinatörlüğü sayfasına bakabilirsiniz.

Ders Bilgileri
Bölümümüzde okutulan lisans derslerine ve içeriklerine bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Laboratuvar ve Uygulama

Araştırma Üniversitesi statüsündeki üniversitemizde bölüm olarak öğrencilerimizin eğitim-öğretim sürecinde edindikleri teorik bilgileri pratikte de pekiştirmelerini sağlayacak disiplinler arası araştırma ve uygulama imkânları bulunmaktadır.
Fizik Bölümümüzde öğrenci laboratuvarları ayrı ders olarak yer aldığı gibi bazı dersler için ders müfredatının içerisinde uygulama olarak verilmektedir. Bölümümüzde öğrencilerimizin ve akademisyenlerimizin çalışmalar yapababileceği çok sayıda lisans, lisansüstü ve araştırma laboratuvarlarımız bulunmaktadır. Laboratuvarlarımızı aşağıda görebilirsiniz. 

Öğrenci Laboratuvarlarımız 


•Mekanik-Elektromanyetizma Laboratuvarı
•Optik Laboratuvarı
•Isı ve Termodinamik Laboratuvarı
•Titreşimler ve Dalgalar Laboratuvarı
•Modern Fizik Laboratuvarı
•Nükleer Fizik Laboratuvarı
•Katıhal Fiziği Laboratuvarı

 

 Araştırma Laboratuvarlarımız

1- Spektroskopi Lab.
2- Çevresel Radyasyon Lab.
3- Atom ve Nükleer Fizik Lab.
 
 
1- Katıhal Lab.
2- Sol-Jel Lab.
3- İnce-Film Kaplama Lab.
4- Düşük Sıcaklık Fiziği Araştırma Uygulama Laboratuvarı
5- Elipsometre Odası

 

 

Mezunlarımız ve İstihdam

Fizik bölümü mezunlarının iş alanları oldukça geniştir. Akademi dışında kariyer yapmak isteyen mezunlarımız, fizik eğitiminin kendilerine sağladığı analitik düşünme ve problem çözme yeteneklerinin de yardımıyla bankacılık sektöründen savunma sanayine (ASELSAN, ROKETSAN, HAVELSAN) kadar birçok alanda tercih edilebilir niteliklere sahip olmaktadırlar. 

Çift Ana Dal ve Yan Dal

Çift Ana Dal ve Yan Dal Programları hakkında (başvuru, kabul ve kayıt koşulları vs.) bilgi sahibi olmak için tıklayınız

 

 

Taban Puanı

Fizik Bölümü %100 Türkçe Programı Yıllar İtibarı ile Merkezi Yerleştirme Kontenjan ve Taban Puanları

2021

2022

2023

Kontenjan

0,12 Katsayı ile

Taban Puanı

Kontenjan

0,12 Katsayı ile

Taban Puanı

Kontenjan

0,12 Katsayı ile

Taban Puanı

20

380.40

224,83

20

435.54

264,33

20

389.64

285,25

YÖK Atlas Bölüm Bilgisi

Bölümümüz ile ilgili YÖK Atlas üzerinden bilgi almak için tıklayınız.