katıhal fiziği laboratuvarı

Katıhal Fiziği Lab.

Bölümümüz Katıhal Fiziği Araştırma Laboratuvarı sahip olduğu Elektron Yayımlı Depolama Sistemi, MAGLEV-Manyetik Taşıyıcı, Termal Buharlaşma Sistemi, Kapalı Hacimde Buharlaşma (CSS) ve Yüksek Sıcaklık Fırınları gibi birçok deneysel alt yapısı ile maddenin elektrik, manyetik, yapısal, yüzeysel ve optik özelliklerinin belirlenmesine yoğunlaşan çalışmalar yapılmasına olanak sağlamaktadır. Bu kapsamda metal/yarıiletken üretim ve karakterizasyonu, süperiletken malzemeler üretim ve karakterizasyonu, elektronik aygıtlar üretim ve karakterizasyonu üzerine güncel araştırmalar yürütülmektedir. Mevcut deneysel çalışmaların yanında aynı zamanda teorik modelleme yöntemleriyle de malzemeye ait fiziksel parametreler belirlenmektedir.

Sol-Jel Lab.

Bölümümüz Sol-jel laboratuvarında bulunan deneysel donanımlarla geleneksel kaplama tekniklerinden farklı olarak sol-jel kaplama yöntemi kullanılarak mikronaltı kalınlıklarda, homojen, bileşimin kontrol edilebildiği altlıklar kaplanabilmektedir. Sol-jel yöntemi ile çeşitli organik, inorganik, hibrit ve nanokompozit malzemelerden oluşan ince filmler üretilir.  

İnce-Film Kaplama Lab.

Termal buharlaştırma sistemi, kapalı hacimde buharlaştırma sistemi gibi birçok deneysel alt yapıya sahip olan ince film kaplama laboratuarında elektronik aygıt teknolojisinin temelini oluşturan ince filmler üretilip karakterize edilmektedir.

Düşük Sıcaklık Fiziği Araştırma Uygulama Laboratuvarı

Bölümümüz düşük sıcaklık fiziği laboratuvarında bulunan Spin coater, DTA/TGA, PPMS, Metal Alloying Sistemi gibi deneysel sistemler ile malzemelerin faz değişimi sıcaklıkları, kütle kaybı/kazancı gibi termal ve malzemelerin  manyetik özelliklerinin belirlenmesi gibi analiz çalışmalarının yanı sıra döndürme ile kaplama yöntemi ile ince filmler üretilip karakterize edilmektedir.

Elipsometre Odası

Bölümümüz elipsometre laboratuvarında bulunan elipsometre ve solar simülatör sistemlerini kullanarak özellikle güneş pilleri ince filmlerinin optiksel ve dielekrik özellikleri analiz edilebilmektedir.