katıhal fiziği laboratuvarı

Katıhal Fiziği Lab.

-Elektron Yayımlı Depolama Sistemi

-MAGLEV-Manyetik Taşıyıcı

-Termal Buharlaşma Sistemi ve Kapalı Hacimde Buharlaşma (CSS)

-Yüksek Sıcaklık Malzeme Üretim Sistemi

Sol-Jel Lab.

İnce-Film Kaplama Lab.

Düşük Sıcaklık Fiziği Araştırma Uygulama Laboratuvarı

-Spin coater

-DTA/TGA

-PPMS

-Metal Alloying System

Elipsometre Odası

-Elipsometre

-Solar similator