atom fiziği ve nükleer fizik laboratuvarı

Atom Fiziği ve Nükleer Fizik Lab.

Bölümümüz Atom Fiziği ve Nükleer Fizik Araştırma laboratuvarında spektroskopi ve radyasyon madde etkileşmesi içerikli alanlarda geniş bir dedektör altyapısı ile bilimsel ve teknolojik araştırmalar yürütülmektedir.

Mevcut HPGe Yarıiletken (Ortec), Si(Li) ve Ge(Li) Yarıiletken (Canberra, PGT) dedektörlerinden oluşan deneysel altyapı ile malzemelerde radyoaktivite ölçümleri, doğal radyoaktivite konsantrasyon ölçümleri, X-ışını ve gama ışınlarına yönelik zırhlama çalışmaları için soğurma katsayılarının belirlenmesi gibi nükleer teknoloji alanlarına yönelik araştırmalar yapılmaktadır.

Çevresel Radyasyon Lab.

Bölümümüz çevresel radyasyon laboratuvarında numune hazırlama ve bekletme alanları ile birlikte yüksek çözünürlüklü Gama dedektörlerinden oluşan olanaklarla toprak, su ve organik malzemelerde çevresel radyasyon analizleri gerçekleştirilmektedir.  

Spektroskopi Lab.

Bölümümüz spektroskopi laboratuarında XRF Spektrometre (Skyray) sistemi mevcut olup, her türlü (mineraller, sıvılar, çökeltiler, vb.) numunede elementel analiz çalışmaları yapılmaktadır.