bölüm başkanından

 

Sevgili Öğrenciler;

Bölümümüz, 1963 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Temel Bilimler Fakültesi’ne bağlı olarak kurulmuştur. 1971-1972 Eğim ve Öğretim yılında Fizik bölümüne öğrenci alınıncaya kadar diğer fakültelerin fizik dersleri verilmiş ve 1981 yılına kadar Fizik Lisans ve bir süre de Fizik Mühendislik öğretimi yapılmıştır. 2547 sayılı Yükseköğretim Kurumlar Kanunu ve 30 Mart 1983 tarihli Resmi gazetede yayımlanan 2809 sayılı kanunla Temel Bilimler Fakültesi adı Fen-Edebiyat Fakültesi olarak değiştirilmiş, 2010 yılından itibaren de Fen Fakültesi’ne bağlı olarak eğitim-öğretim ve araştırma çalışmalarına devam etmektedir. Fizik Bölümünde Genel Fizik, Atom ve Molekül Fiziği, Katıhal Fiziği, Nükleer Fizik ve Yüksek Enerji/Plazma Fiziği Anabilim dalları vardır ve bu bilim dallarında 13 profesör, 1 doçent, 1 doktor öğretim üyesi, 1 öğretim görevlisi doktor ve 5 araştırma görevlisi çalışmaktadır.

Fizik Bölümünde 2010 yılına kadar kredili sistem uygulanmış, 2010-2011 Eğitim-Öğretim yılından itibaren Bologna sürecine uyum kapsamında öğrenci iş yükü temelli AKTS (Avrupa Kredi Transfer Sistemi, ECTS)’ye geçilmiştir. Sekiz yarıyıllık lisans eğitimi sonunda toplam 240 AKTS karşılığı dersleri başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması olan öğrencilere Fizik lisans diploması verilmekte, mezunlarımız akademik yaşamı seçebildikleri gibi, pedagojik formasyon derslerini aldıktan sonra resmi ve özel eğitim kurumlarında öğretmen olarak görev yapabilmektedirler. Çeşitli kamu kurumlarında, araştırma-geliştirme merkezlerinde (TÜBİTAK Gebze Marmara Araştırma Merkezi, Ulusal Metroloji Enstitüsü, Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu, Teknokentler, vb.), elektronik ve savunma sanayi alanı ile ilgili kuruluşlarda (Aselsan, Roketsan, vb.), tıp merkezlerinde, bilgisayar firmalarında, teknik cihazların satış ve servis şirketlerinde çalışmakta ve gerekli kursları alarak iş güvenliği uzmanı da olabilmektedirler.

Bölümümüzde, lisans derslerine destek olarak eğitim verilen Fizik-I, Fizik-II, Mekanik, Elektromanyetizma, Optik, Elektronik, Modern Fizik, Nükleer Fizik öğrenci laboratuvarları bulunmaktadır. Bölümümüzde Süperiletkenler Fiziği, Yarıiletkenler Fiziği, Nükleer Fizik, Radyasyon Fiziği, Gama ve X-ışını Spektroskopisi, Parçacık Fiziği ile ilgili alanlarda araştırmalar yapılmakta olup, Katıhal Fiziği, Atom Fiziği ve Nükleer Fizik, Düşük Sıcaklık Fiziği, İnce Film Kaplama, Radyasyon ve Çevre Fiziği, Sol Jel ve Spektroskopi Araştırma Laboratuvarları bulunmaktadır. Bunların yanı sıra Sıvı Azot Üretim Ünitesi ile de çeşitli kuruluşlara sıvı azot sağlanmaktadır.

Bölümümüzde Fen Bilimleri Enstitüsüne bağlı olarak Fizik Bölümünde Fizik yüksek lisans, Fizik doktora, Yenilenebilir Enerji Kaynakları/Teknolojileri doktora yanında Sağlık Bilimleri Enstitüsüne bağlı Sağlık Fiziği yüksek lisans programları da yürütülmektedir.

Vizyonumuz:

·       Ulusal ve uluslararası platformlarda kaliteden ödün vermeyen nitelikli ve ilkeli öğretim üyesi kadrosuna sahip olmak,

·       Çalışma koşullarını iyileştirerek verimliliği artırmak,

·       Nitelikli öğrenciler yetiştirmek,

·       Mezunlarını tercih edilenler grubunda üst sıralara yerleştirmek,

·       Ülkemizin ve dünyanın önemli sorunlarına yönelik araştırma konularına ağırlık vermek,

·       Ulusal ve uluslararası ortamlarda vereceği eğitim-öğretim, üreteceği bilgi ve teknoloji ile ulusal ve evrensel kalkınmaya katkıda bulunan uluslararası akredite kuruluşlarınca                    akredite edilebilecek bir bölüm olmaktır.

Bölüm Başkanı