atom ve nükleer fizik laboratuvarı

Spektroskopi Lab.

Elementel analiz çalışmaları yapılmaktadır.

Kullanılan Cihazlar

XRF Spektrometre (Skyray)

Çevresel Radyasyon Lab.

Çevresel radyoaktivite ölçümleri yapılmaktadır.

Kullanılan Cihazlar

Gama dedektörü (Ortec)

Atom ve Nükleer Fizik Lab.

X ve gama ışını spektroskopisi alanlarındaki çalışmalardan oluşmaktadır.

Kullanılan Cihazlar

HPGe Yarıiletken Dedektör (Ortec)

Si(Li) ve Ge(Li) Yarıiletken Dedektörler (Canberra, PGT)