duyurular

21

Şubat

Anket Çalışması

Fizik Bölümü

Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Hümeyra İSLAMOĞLU tarafından
"Üniversite Öğrencilerinde Gıda Güvencesizliği Sıklığı ve İlişkili Faktörler" başlıklı anket çalışmasının
yürütülmesi planlanmaktadır. İlgili anket bağlantısına buradan ulaşabilirsiniz.