duyurular

16

Mart

Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği Hakkında

Fizik Bölümü

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından 11.03.2023 tarih ve 32129 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelikle; 18.8.2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan "Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği" yürürlükten kaldırılmıştır.

Bu süreçte öğrenci disiplin işlemleri, 09.02.2023 tarih ve 32099 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7437 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda değiştirilen 54. Madde kapsamında yürütülecektir. Adı geçen Kanunun Öğrencilerin Disiplin İşleri başlıklı 54. madde metni ekli dosyadaki gibidir.

ÖĞRENCİLERİN DİSİPLİN İŞLERİ