etkinlikler

21

Haziran

Tez Savunması "Çal Mağarasındaki Kalsit Minerallerinin Termolüminesans Özelliklerinin İncelenmesi "

Öğrencimiz Hakan DAŞTAN, Prof.Dr. Sayın Belgin KÜÇÜKÖMEROĞLU danışmanlığında hazırladığı "Çal Mağarasındaki Kalsit Minerallerinin Termolüminesans Özelliklerinin İncelenmesi " başlıklı yüksek lisans tezi için tez savunmasını geçekleştirmiştir. 

Kendisini tebrik eder, akedemik kariyerinde başarılar dileriz.

Fizik Bölüm Başkanlığı