haberler

Doktora Tez Savunması - Abdullah KARACA

Anabilim Dalımız öğrencisi Abdullah KARACA 26/09/2023 tarihinde "Kükürt Katkılı Cu(In,Ga)(Te,S)2 İnce Filmlerin Farklı
 [Ga]/([Ga]+[In]) Oranlarında Büyütülerek Yapısal ve Optik Özelliklerinin İncelenmesi
" başlıklı tezini başarı ile savunmuş ve Doktora derecesi almaya hak kazanmıştır. Abdullah KARACA ve danışmanı Prof. Dr. Emin BACAKSIZ'ı tebrik eder başarılar dileriz.

Fizik Bölüm Başkanlığı


26 Eylül 2023