duyurular

19

Aralık

2022-2023 Eğitim Ve Öğretim Yılı Güz Dönemi Mühendislik Tasarımı Ve Bitirme Tezi Rapor Dosyası Kontrolü

Bölüm Başkanlığı

MM 4007 Mühendislik Tasarımı ve MM 4006 Bitirme Tezi derslerini alan öğrencilerin dönem sonu teslimi için “Mühendislik Tasarımı Yazım Şablonu veya Bitirme Tezi Yazım Şablonu” na uygun olarak rapor düzenlemeleri gerekmektedir. Oluşturulan raporlar için bölüm sayfasındaki Formlar kısmında bulunan “MM 4007-Mühendislik Tasarımı Onay Formu ya da MM 4006-Bitirme Projesi Onay Formu” nun 04.01.2023 tarihine kadar araştırma görevlilerine onaylatılması gerekmektedir. İlgili araştırma görevlileri aşağıdaki linkte verilmiştir.

2022-2023 Eğitim Ve Öğretim Yılı Güz Dönemi Mühendislik Tasarımı Ve Bitirme Tezi Rapor Dosyası Kontrolü