duyurular

07

Şubat

MM3032 - Bilgisayar Destekli Yapısal Analiz ve Optimizasyon Dersi Hakkında

Bölüm Başkanlığı

MM3032 - Bilgisayar Destekli Yapısal Analiz ve Optimizasyon dersi Sanayi Bakanlığı Milli Teknoloji Akademisi Sektör Kampüste Programı kapsamında açılmış olup kontenjanı 50 kişi ile sınırlandırılmıştır. Ders ASELSAN yetkilileri tarafından UZEM üzerinden verilecektir. Söz konusu ders 6. Yarıyıl seçmeli havuzundaki dersler içerisinde yer almaktadır. Dersin içeriği aşağıda verilmiştir.

Yapısal tasarım süreçleri; sonlu elemanlar analizine giriş; çubuk, kiriş, kafes ve çerçeve sistemlerin analizi; 2 boyutlu izoparametrik elemanların analizi; elman özellikleri ve çözüm ağı oluşturma süreçleri; çözüm ağı duyarlılığı; mühendislikteki 1-B, 2-B ve 3-B problemlerinin modelleme ve çözüm teknikleri; eksenel simetrik problemler; sonlu eleman model boyutunu indirgeme yöntemleri; statik, dinamik ve termal analiz; burkulma analizi; parametrik sonlu elemanlar modeli oluşturma; optimizasyon yöntemlerine giriş; yapısal optimizasyon uygulamaları.