etkinlikler

08

Eylül

09

Eylül

Kahramanmaraş Depremi Sonrası Yeniden Hayata Dönüş

 

TÜBİTAK BİDEB 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı kapsamında "Kahramanmaraş Depremi Sonrası Yeniden Hayata Dönüş: Gönüllü Öğretmenler için Travmaya Duyarlı Eğitim08-09 Eylül 2023 tarihileri arasında  çevrim içi olarak düzenlenecektir.

Amaç

Öğretmenlerin, travmanın öğrenciler üzerindeki etkisini fark etmesi, bu etkilere karşı öğrencilerin ruh sağlığı ihtiyaçlarına cevap verme kapasitelerinin oluşturulması, öğrencilerin baş etme yeteneklerini güçlendirmesi ve öğrencilerde meydana gelebilecek ikincil travma riskine karşı duyarlı hale gelmesi amaçlanmaktadır.

Kapsam

Mevcut çalışma için hazırlanan psikoeğitim programı kapsamında alan uzmanları tarafından hazırlanmış 7 modül yer almaktadır ve programın 2 gün içerisinde tamamlanması planlanmaktadır. Eğitimler Zoom platformu ile yürütülecek ve her bir modül öncesi katılımcılara vaka örnekleri içeren eğitim materyalleri gönderilecektir. Tasarlanan psikoeğitim programının içeriğinde yer verilen oturumlarda yaşam temelli etkinlikler, örnek senaryolar ve grup tartışmaları temel alınacaktır. Bu etkinlikler, örnek durumlar ve senaryolar, öğretmenlerin hem edindikleri bilgileri gerçek yaşam durumuna nasıl entegre edebileceklerini hem de çocuk odaklı düşünmelerini sağlamak üzere kullanılacaktır. Psikoeğitim süresince eğitimin bir yansıması olarak, katılımcılardan gelen geribildirimlere, öğretim ekibi arasındaki geri bildirimlere ve güncellenmiş literatür ve araştırmalara yanıt olarak çalışma süresi boyunca modüllerin içeriğinde, sunumunda ve her bir modül için ayrılan sürelerde küçük değişiklikler yapılabilecektir. Her bir modül alanında uzman 7 eğitici tarafından verilecektir. Eğitim programı uygulanırken grup üyelerinin etkileşime bizzat katılmalarını sağlamak üzere, katılımcı sayısı 30 olarak sınırlandırılmıştır

Psikoeğitim programını içeren ‘Deprem Sonrası İyileşme Eğitimi Modülü’ bileşenleri:

Modül 1.   Travma ve yas nedir? Travmatik olaylar sonrasında çocukların tepkisini anlamak

Modül 2.   Travmatik olaylar sonrasında çocuklarda ortaya çıkabilecek sorunları anlamak (TSSB, depresyon, madde kullanımı, intihar, öfke ve saldırganlık, dikkat eksiklikleri, yeme bozuklukları vb.)

Modül 3.   Travma yaşamış çocukların baş etme becerilerini geliştirmek (Duyguların ifadesi, duygularla baş etme, güvenlik, umut aşılama, benlik saygısı, sosyal ilişkiler, yardım arama becerileri)

Modül 4.   Travma yaşamış çocukların ailelerini risk faktörlerine karşı desteklemek

Modül 5.   Bir doğal afetten sonra eğitimcinin refahı

Modül 6.   Olası risk durumlarında yönlendirme

Modül 7.   Doğal afetlerde sağlıklı yaşam uygulamaları

Katılımcılarda aranacak genel kriterler

 1. Katılımcıların TÜBİTAK ARBİS veri tabanına kayıtlı olması,
 2. 06.02.2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen illerde (Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa, Osmaniye ve Adana) görev yapıyor olması,
 3. Eğitim alacak katılımcıların Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde ilk ve ortaokul kademesinde öğretmen olarak görev yapıyor olması,
 4. Daha önce bu program kapsamında desteklenen bir proje eğitimine katılmamış olması,
 5. Kamera, mikrofon ve hoparlörü eksiksiz bir bilgisayar olanağına ve internet bağlantısına sahip olması,
 6. Ders esnasında videolarının ve seslerinin kayıt altına alınmasına izin vermesi,
 7. Etkinlik sürecine aksatmadan katılacağını ve etkinlikte eğitmenler tarafından verilen görevleri yerine getireceğini taahhüt etmesi,
 8. OHAL kapsamında yürürlüğe konulan Kanun Hükmünde Kararnameler ile doğrudan veya anılan Kanun Hükmünde Kararnamelerde öngörülen usuller çerçevesinde meslekten, kamu görevinden veya ilgili kurumların teşkilatından çıkarılmamış olması

Katılımcı seçimine ilişkin kriterler

 1. Katılımcıların yukarıdaki illere göre dengeli dağılımı gözetilecektir.
 2. Başvuru oranlarına göre kadın erkek dağılımlarının orantılı olması gözetilecektir.
 3. Katılımcıların daha önce düzenlenen 2237-A etkinliklerine en fazla 4 kere katılmış olması, daha önce 2237-A etkinliğine katılmayan katılımcılara öncelik tanınacaktır.

Etkinlik Yeri

Etkinlik Microsoft Teams Çevrimiçi uygulaması üzerinden gerçekleştirilecektir.

Katılım

 • Etkinliğe katılım kontenjanla sınırlıdır.
 • Etkinliğe katılmadan önce başvuru yapılması ve başvurunun kabul edilmesi gerekmektedir. Başvuru sonuçları bu web sayfasında duyurulacaktır.
 • Etkinlik 2 gün devam edecek olup katılım %100 zorunludur.
 • Katılımcılara, program sonunda katılım sertifikası verilecektir.

 

Başvuru için aşağıdaki linke tıklayınız.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_uQikJlmz3lX6k1qco1QPPBOmmNTZj9VmzsA4iawxA7-sWQ/viewform

 

Çevrimiçi
08:00