gelişim psikolojisi

Gelişim psikolojisi, psikoloji biliminin alt bir dalı olarak; döllenmeden ölüme kadarki süreçte bireylerin yaşadığı değişimi, fiziksel - bilişsel - sosyal duygusal alanlarda inceler.  Zamanın etkilerinin özellikle vurgulandığı gelişim psikolojisinde; doğum öncesi, bebeklik, çocukluk, ergenlik, yetişkinlik ve yaşlılık dönemleri üzerine çalışılır. 

Karadeniz Teknik Üniversitesi Gelişim Psikolojisi Anabilim Dalında, bir Dr. Öğr. Üyesi, bir Öğr. Gör. Dr. ve bir Arş. Gör. faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu alanda çalışmalarını sürdüren öğretim elemanlarımız erken çocukluk döneminde aile içi ilişkiler, ebeveyn katılımı, çocuklar ve ergenlerde sosyal duygusal gelişim, çocukluk mizacı, siber zorbalık, sosyal biliş, internet bağımlılığı, aleksitimi gibi konularda çalışmalarını aktif olarak sürdürmektedir.