uygulamalı psikoloji

Uygulamalı Psikoloji, kuram ve araştırmalar ışığında, psikoloji alanında kullanılan bilimsel yöntemlerden faydalanarak elde edilen bilgilerin uygulamaya dönüşmesini kapsayan anabilim dalıdır. Adli Psikoloji, Eğitim Psikolojisi, Endüstriyel Psikoloji, Sağlık Psikolojisi, Klinik Psikoloji ve Trafik Psikolojisi popüler Uygulamalı Psikoloji alanlarından birkaç tanesidir. Uygulamalı Psikoloji Anabilim Dalında bir Dr. Öğr. Üyesi ve üç Arş. Gör. faaliyetlerini sürdürmektedir.

Bu alandaki öğretim elemanlarımız çeşitli konularda teori ve uygulamayı bir araya getirdikleri bir yaklaşımla çalışmalarını yürütmektedir. Öğretim elemanlarımızın başlıca çalışma alanları arasında çocuk, ergen ve yetişkinlerde depresyon, anksiyete, davranışsal bağımlılıklar gibi çeşitli psikopatolojiler, ve bilişsel davranışçı, şema, psikanaliz gibi farklı terapi yöntemleri, bireysel ve grup psikoterapileri, farklı yaş gruplarına yönelik psikolojik testler, psikopatoloji perspektifinden sosyal biliş, duygu düzenleme, üstbiliş gibi tanılar üstü yaklaşımlar, psikopatolojilerin ebeveyn davranışı ile ilişkisi, infertilite gibi sağlık sorunlarının psikolojik açıdan değerlendirilmesi, kültürel bağlamda bireylerin dayanıklılığı, iyi oluş, kimlik gelişimi, aile içi ilişkiler ve diğer insanlarla olan etkileşimler yer almaktadır.