özgörev

EĞİTİM AMAÇLARI

KTÜ Psikoloji Bölümü, açılacak olan lisans eğitimi bünyesinde, 

- hayat boyu ve beceri temelli öğrenme ilkesine dayalı, 

- edinilen kazanımların davranışa dönüştürüleceği, 

- öğrenci merkezli bir eğitim sunarak;

- Etik ilkelere bağlı, 

- alanyazın kuram ve kavramları hakkında bilgili, 

- teorik ve uygulamaya dayalı yöntemlerde bilgi ve beceri sahibi olan nitelikli psikologlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.