yayınlar

 

2024-2025 YILI

KİTAP YAYINI

  1. Bölümümüz değerli Dr. Öğr. Üyesi Güleycan AKGÖZ-AKTAŞ'ın katkı sunduğu "GÖÇ ve AİLE" ve "Kuramdan Uygulamaya: ANNE BEKÇİLİĞİ VE BABA KATILIMI" isimli kitaplar Nobel yayınlarında okuyucuya sunulmuştur. Hocamızı tebrik eder, bol okurlar dileriz.


 

 

2022-2023 YILI

  1. KTÜ, Psikoloji bölümü Dr. Arş. Gör. Nesibe OLGUN KAVAL'ın "Predictive Effect of Social Cognitive Skills on Social Anxiety" başlıklı araştırma makalesi, Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar dergisinde  29.12.2022 tarihinde yayınlanmıştır. Çalışmaya https://dergipark.org.tr/tr/pub/pgy/issue/68250/1167103 linki aracılığıyla ulaşabilirsiniz. 
  2. KTÜ, Psikoloji bölümü Dr. Arş. Gör. Nesibe OLGUN KAVAL'ın "Üniversite Öğrencilerinin Kişilik Özellikleri, Üstbiliş, İnternet Kullanım Fonksiyonu ve Problemli İnternet Kullanım Özelliklerinin İncelenmesi" başlıklı araştırma makalesi, Yaşam Becerileri Psikoloji dergisinde yayınlanmıştır. Çalışmaya https://dergipark.org.tr/tr/pub/ybpd/issue/73919/1193663 linki aracılığıyla ulaşabilirsiniz. 
  3. KTÜ, Psikoloji bölümü Dr. Arş. Gör. Nesibe OLGUN KAVAL ve Arş. Gör. Özge Nur MUSLU'nun Karadeniz Teknik Üniversitesi yayınlarından Zamanın İzleri (2022) kitabında "  İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ" başlıklı kitap bölümü yayınlanmıştır. 
  4. KTÜ, Psikoloji bölümü Öğretim üyesi Prof. Dr. Hatice ODACI ve Dr. Öğr. Görevlisi Tuğba Türkkan'ın  Karadeniz Teknik Üniversitesi yayınlarından Zamanın İzleri (2022) kitabında " İKLİM DEĞİŞİR VE RUH SAĞLIĞI DEĞİŞİR: DEĞİŞEN İKLİMİN RUH SAĞLIĞI ÜZERİNE ETKİLERİ" başlıklı kitap bölümü yayınlanmıştır.