duyurular

29

Ağustos

1501-Sanayi Ar-Ge Destek Programı 2023 yılı 2. Çağrısı ve 1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı 2023 yılı 2. Çağrısı Açıldı

KTÜ TTM

Program Adı:

1501-Sanayi Ar-Ge Destek Programı 2023 yılı 2. Çağrısı

Hibe Sağlayıcı Kurum /

Kaynak Bilgisi:

TÜBİTAK

Amacı:

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) ölçeğindeki kuruluşların desteklenen projeler ile firmaların;

• uluslararası rekabet güçlerinin ve ihracat kapasitelerinin artırılması,

• yurtdışına bağımlı olunan teknolojilerde rekabetçi yerli teknolojilerin kazanılması

• güçlü ticarileşme potansiyeline sahip teknolojik ürünlerin geliştirilmesi

• ortaklı Ar-Ge ve yenilik projeleri yapabilme yetkinliğinin kazandırılması,

• proje esaslı araştırma - teknoloji geliştirme ve yenilikçilik faaliyetlerinin desteklenmesi,

• üniversite işbirliği ile Ar-Ge ve yenilik projeleri yapabilme yetkinliğinin kazandırılması, amaçlanmaktadır.

Kimler Başvurabilir?

 

(Proje Yürütücüsü /

İştirakçisi / Ortağı /

Araştırmacısı Olma

Şartları):

KOBİ ölçeğinde olan Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri başvuru yapabilmektedir.

Bütçesi:

Bütçe sınırı bulunmamaktadır.

Destek Oranı:

%75

Süresi:

24 Ay (Kuruluşun talebi üzerine yapılacak değerlendirme sonucunda proje destek süresi 36 ayı geçmemek üzere ve en fazla yüzde ellisi (%50) oranında bir defaya mahsus olmak üzere artırılabilecektir.)

Son Başvuru Tarihi:

Çağrı Açılış Tarihi 21/08/2023

Kuruluş Bazlı Ön Kayıt Başvurusu Son Tarihi 30/10/2023 (Saat 23.59)

Çağrı Kapanış Tarihi 01/11/2023(Saat 23:59)

Nasıl Başvurulur? :

  • Başvuru yapabilmek için kuruluş bazlı ön kayıt başvurusunun TÜBİTAK’a ulaştırılması gerekir. Belirtilen tarih, kuruluş bazlı ön kayıt başvurusunun PRODİS üzerinden TÜBİTAK’a gönderilmesi için son tarihtir. Ön kayıt evraklarının çağrı kapanış tarihinden en az bir iş günü öncesinde TÜBİTAK’a ulaşması gerekir. Kuruluş bazlı ön kayıt evraklarındaki eksiklik nedeniyle ön kayıt onayının verilememesi durumunda sorumluluk kuruluşa aittir. Kuruluş bazlı ön kayıt için çağrı açılış tarihinin beklenmesine gerek yoktur. Bu nedenle çağrıya başvuru yapmayı planlayan firmaların zaman kaybetmeden kuruluş bazlı ön kayıt işlemleri gerçekleştirmesi tavsiye edilir.
  •  Proje önerilerini PRODİS üzerinden göndereceği son tarihtir. Gönderim için kuruluş bazlı ön kayıt onayı gerekir.

Programa Ait Özellikler:

• Programa çağrının açık olduğu dönemlerde 7/24 online olarak eteydeb.tubitak.gov.tr adresindeki PRODIS sistemi üzerinden başvuru yapılabilir. Ancak kanuni ve işmerkezi yurtdışında bulunan işletmelerin dar mükellefiyet statüsündeki Türkiye’deyerleşik temsilcilik ve şubeleri ile vakıflar, dernekler ve bunların iktisadi işletmeleri, kooperatifler, birlikler, şahıs şirketleri ve adi ortaklıklar bu program kapsamında başvuru yapamazlar.

•   Programda, proje toplam tahmini bütçesinin yüzde yirmi beşini (%25’ini) ve 2.000.000.-TL (İki milyon Türk Lirası) sınırını geçmemek üzere desteklenen projeler kapsamında kuruluşlara ön ödeme yapılabilir.

•   Proje bütçesi 100.000.000 TL (Yüz milyon Türk Lirası) ve üzeri olan projelerde, proje kapsamında yapılacak transfer ödemelerinin her biri için 2.000.000.-TL (İki milyon Türk Lirası) üst sınır uygulanmamaktadır.

  • Ortaklı olarak sunulan projelere ilave 5 puan verilecektir.

Detaylı Bilgi / Rehber:

https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/21566/1501_sanayi_ar-ge_destek_programi_2023-2._proje_cagri_metni_v2.pdf

 

Program Adı:

1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı 2023 yılı 2. Çağrısı

Hibe Sağlayıcı Kurum /

Kaynak Bilgisi:

TÜBİTAK

Amacı:

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) ölçeğindeki kuruluşların desteklenen projeler ile firmaların;

• rekabet güçlerinin ve ihracat kapasitelerinin artırılması,

• ortak ya da tek başına sistematik Ar-Ge ve yenilik projeleri yapabilme yetkinliğinin kazandırılması,

• proje esaslı araştırma - teknoloji geliştirme ve yenilikçilik faaliyetlerinin desteklenmesi,

•  Ar-Ge nitelikli yenilik faaliyetleri yapmaya özendirilmesi,

• Ar-Ge ve yenilikçilik kültürünün yerleşmesine ve yaygınlaşmasına katkıda bulunulması, amaçlanmaktadır.

Kimler Başvurabilir?

 

(Proje Yürütücüsü /

İştirakçisi / Ortağı /

Araştırmacısı Olma

Şartları):

KOBİ ölçeğinde olan Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri başvuru yapabilmektedir.

Bütçesi:

Max 2.400.000 TL

Destek Oranı:

%75

Süresi:

18 Ay

Son Başvuru Tarihi:

Çağrı Açılış Tarihi 21/08/2023

Kuruluş Bazlı Ön Kayıt Başvurusu Son Tarihi 16/10/2023 (Saat 23.59)

Çağrı Kapanış Tarihi 18/10/2023(Saat 23:59)

Nasıl Başvurulur? :

  • Başvuru yapabilmek için kuruluş bazlı ön kayıt başvurusunun TÜBİTAK’a ulaştırılması gerekir. Belirtilen tarih, kuruluş bazlı ön kayıt başvurusunun PRODİS üzerinden TÜBİTAK’a gönderilmesi için son tarihtir. Ön kayıt evraklarının çağrı kapanış tarihinden en az bir iş günü öncesinde TÜBİTAK’a ulaşması gerekir. Kuruluş bazlı ön kayıt evraklarındaki eksiklik nedeniyle ön kayıt onayının verilememesi durumunda sorumluluk kuruluşa aittir. Kuruluş bazlı ön kayıt için çağrı açılış tarihinin beklenmesine gerek yoktur. Bu nedenle çağrıya başvuru yapmayı planlayan firmaların zaman kaybetmeden kuruluş bazlı ön kayıt işlemleri gerçekleştirmesi tavsiye edilir.
  •  Proje önerilerini PRODİS üzerinden göndereceği son tarihtir. Gönderim için kuruluş bazlı ön kayıt onayı gerekir.

Programa Ait Özellikler:

  • Programın %75 oranındaki hibe desteğinden en fazla ilk iki projesi için yararlanabilen KOBİ’lere, –en az ikisi ortaklı başvuru olmak kaydıyla- ilk beş projelerinde Programdan destek alabilme hakkı tanındı,
  • 1512 “TÜBİTAK Bireysel Girişimcilik Aşamalı Destek Programı” kapsamında kurulmuş veya 5746 sayılı kanun kapsamında Teknogirişim Sermayesi Desteğinden yararlanmış KOBİ’lerin bu Programa ilk başvurularında; başvuruların özel kriterlerle değerlendirilmesi, desteklenen projelere bütçenin %10’u kadar genel gider ödenmesi, birden fazla transfer ödemesi (ön ödeme) yapılabilmesi gibi avantajlar sağlandı.
  • Ortaklı olarak sunulan projelere ilave 5 puan verilecektir.

Detaylı Bilgi / Rehber:

https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/21566/1507_kobi_ar-ge_baslangic_destek_programlari_2023-2._proje_cagri_metni_v2.pdf