duyurular

31

Temmuz

Kutup Araştırmaları 2024 Yılı Çağrıları Açıldı

KTUTTM

Program Adı:

Kutup 1001 2024 Yılı Çağrısı

Hibe Sağlayıcı Kurum /

Kaynak Bilgisi:

TÜBİTAK

Amacı:

Çağrı Amacı Dünya'da kutup bilimleri konusunda yaptığı özgün bilimsel çalışmalar ile öncü ülkeler arasında yer alma vizyonumuz doğrultusunda T.C. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü (KARE) koordinasyonunda her yıl düzenli olarak kutup bölgelerine (Arktik ve Antarktika) ulusal bilim seferleri düzenlenmektedir. Seferler ile, kutup bilimleri konusunda bilim insanlarımızın; özgün, sürdürülebilir ve kaliteli bilimsel çalışmalar yapması, diğer ülkelerin bilim insanları ile işbirliğinin sağlanması ve ülkemizin kutup bölgelerinde söz sahibi saygın ülkeler arasına girmesi amaçlanmaktadır.

Kimler Başvurabilir?

 

(Proje Yürütücüsü /

İştirakçisi / Ortağı /

Araştırmacısı Olma

Şartları):

Proje yürütücülerinin;

  • Doktora derecesine/tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta, veteriner hekimlikte uzmanlık derecesine/sanatta yeterlik derecesine sahip olmaları ve projenin yürütüleceği kurumun (yükseköğretim kurumları, kamu kurumları veya özel kuruluşlar) kadrolu/tam zamanlı personeli (emekliler ve herhangi bir kurum/kuruluşta çalışmayan doktora sonrası araştırmacılar hariç) olmaları gerekmektedir.

 

Özel kuruluşta yürütülecek projelerde, proje yürütücüsünün söz konusu kuruluşta, projenin öneri tarihi itibariyle en az altı ay görev alması gerekir. Vakıflar, dernekler ve bunların iktisadi işletmeleri, kooperatifler, birlikler, şahıs şirketleri ve adi ortaklıklardan bu program kapsamında başvuru kabul edilmez.

Bütçesi:

Bu çağrı kapsamında, KUTUP 1001 projeleri destek üst limiti yıllık bütçe sınırlaması olmaksızın 600.000 (altıyüzbin) TL bilim ve 300.000 (üçyüzbin) TL lojistik olmak üzere toplam PTİ hariç 900.000 (dokuzyüzbin) TL’dir. Kutup 1001 kapsamında PTİ üst sınırı 100.000 TL olup, Kurum Hissesi ödenmeyecektir.

Destek Oranı:

%100

Süresi:

Proje süresi 24 aydır. Uzatma talepleri kabul edilmeyecektir.

Son Başvuru Tarihi:

Çevrim içi başvurunun tamamlanması için son tarih : 25 Eylül 2023

E-İmza sürecinin tamamlanması için son tarih : 27 Eylül 2023

Nasıl Başvurulur? :

Başvurular Proje Başvuru Sistemi (PBS) üzerinden alınacaktır.

Programa Ait Özellikler:

  • Projeler, TÜBİTAK tarafından 1001 Araştırma Projeleri mevzuatı çerçevesinde değerlendirilecektir. Çağrı özelinde projelerde Kurum Hissesi ödenmeyecektir.

 

  • Kutup bilimleri alanında Ar-Ge ve bilimsel araştırma faaliyetlerinin geliştirilmesi amacıyla, Arktik bölgesine ve Antarktika kıtasına yapılması planlanan ulusal sefere katılarak veya katılmayarak gerçekleştirilebilecek kutup projeleri desteklenecektir. Sefere katılmayacak projeler için sefer bölgesinde örnekleme, veri toplama ve ölçümler proje ekibi dışında üçüncü kişilerce yapılmayacaktır.

 

  • Sefere katılım gerektiren projelerde, katılım TAE-9 veya TASE-4 seferlerinden yalnızca birisi için geçerlidir. TAE-9 veya TASE-4 sonrasında yapılacak seferlere katılım için herhangi bir taahhüt verilememektedir.

 

  • Önerilen projenin desteklenmeye uygun bulunması durumunda sefer katılımcı listesinde belirtilen kişiler ile mülakatlar yapılacaktır.

 

  • Yürürlüğe alınan ve sefer katılımı gerçekleştirilen projelerin, sefer sırasındaki kutup koşullarına veya lojistik süreçlere bağlı olarak proje önerisinde taahhüt edilen hedeflere ulaşamaması durumunda, ilgili mevzuat çerçevesinde yürürlükten kaldırılması TÜBİTAK MAM KARE ve/veya TÜBİTAK ARDEB’in inisiyatifindedir

Kutup 1001 çağrısı özel hususlar için tıklayınız.

Detaylı Bilgi / Rehber:

Detaylı bilgi için tıklayınız.