duyurular

26

Mart

M-ERA.NET 2024 Yılı Çağrısı Açıldı

Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Program Adı:

M-ERA.NET 2024 Yılı Çağrısı

Hibe Sağlayıcı Kurum /

Kaynak Bilgisi:

TÜBİTAK

Amacı:

AB Ufuk 2020 programı altında açılan M-ERA.NET 3 Cofund projesi kapsamında malzeme araştırma ve inovasyonundaki yüksek kaliteli araştırmaların koordinasyonuna önemli ölçüde katkıda bulunmak için hedefler belirlenmiştir. Bu hedef doğrultusunda, M-ERA.NET 3 kapsamında AB üye ve ilişkili devletler, AB dışında katılımcılar ile özellikle ileri malzemeler

alanında tüm inovasyon döngüsüne destek sağlayan fonlama programları bir araya getirilmiştir.

Kimler Başvurabilir?

 

(Proje Yürütücüsü /

İştirakçisi / Ortağı /

Araştırmacısı Olma

Şartları):

Bu çağrı kapsamında;

· Yükseköğretim Kanunu kapsamında yer alan yükseköğretim kurumları,

· Eğitim ve araştırma hastaneleri,

· Kamu kurum ve kuruluşları,

· Sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer yaratan ve ticaret sicil belgesi olan Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri (özel kuruluşlar)

TÜBİTAK 1071- Uluslararası Araştırma Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin ve Uluslararası Ar-Ge İşbirliklerine Katılımın Arttırılmasına Yönelik Destek Programı hükümleri doğrultusunda desteklenecektir.

Bütçesi:

Bir proje kapsamında TÜBİTAK’tan talep edilen katkı Kurum Hissesi ve Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ) hariç;

· Proje başına 150.000 Avro’yu,

· Yürütücü kuruluş başına;

  o Yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri ve kamu kurum ve kuruluşları için 100.000 Avro’yu,

  o Özel kuruluşlar için 150.000 Avro’yu aşamaz.

Destek Oranı:

· Yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri ve kamu kurum ve kuruluşları kabul edilen bütçeleri üzerinden %100 destek oranı ile desteklenecektir.

· Büyük ölçekli özel kuruluşlar kabul edilen bütçeleri üzerinden %60 ve KOBİ'ler kabul edilen bütçeleri üzerinden %75 destek oranı ile desteklenecektir.

Süresi:

Proje süresi en fazla 36 ay olabilir.

Son Başvuru Tarihi:

1.aşama başvurular (pre-proposal) için 14.05.2024

1.aşama ulusal başvurular için 31.05.2024

Nasıl Başvurulur? :

1.aşama başvurular (pre-proposal) için  http://www.m-era.net

1.aşama ulusal başvurular için https://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/

Programa Ait Özellikler:

M-ERA.NET 2024 çağrısı kapsamında aşağıda belirtilen çağrı konularındaki projelerinin desteklenmesi hedeflenmektedir:

 

· Enerji Alanında Sürdürülebilir İleri Malzemeler

· Yenilikçi Yüzeyler, Kaplamalar ve Arayüzeyler

· Yüksek Performanslı Kompozitler

· Fonksiyonel Malzemeler

· Çevresel Zorlukları Adresleyen Malzemeler

· Elektronik Malzemeler için Yeni Nesil Malzemeler

Detaylı Bilgi / Rehber:

https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/m-eranet-2024-yili-cagrisi-acildi