duyurular

25

Kasım

TÜBİTAK 2022-2023 Öncelikli Ar-Ge ve Yenilik Konuları Yayınlandı

KTUTTM

 

Güncel öncelikli konuları içeren TÜBİTAK 2022-2023 Öncelikli Ar-Ge ve Yenilik Konuları çalışması, “yeşil” ve “dijital” teknolojiler odağında; T.C. Cumhurbaşkanlığı Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu (BTYPK) bünyesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile TÜBİTAK’ın eşgüdümlü teknik desteği ile hazırlanan 6 yeni Teknoloji Yol Haritası (Yapay Zekâ, İleri Malzeme, Büyük Veri ve Bulut Bilişim, Motor Teknolojileri, Siber Güvenlik, Biyoteknolojik İlaç) kapsamında belirlenen;

  1. Öncelikli ve Kilit Teknolojilerde Ar-Ge ve Yenilik Konuları
  2. Avrupa Yeşil Mutabakatı ve İklim Değişikliğine Uyuma Yönelik Ar-Ge ve Yenilik Konuları
  3. Stratejik ve İhtiyaç Odaklı Ar-Ge ve Yenilik Konuları

olmak üzere 3 ana bölümde toplam 264 öncelikli konuyu içermektedir. Öncelikli Ar-Ge ve Yenilik Konularının her 4’ünden 1’i Yeşil Büyümeye; her 2’sinden 1’i Dijitalleşme ana odağına hizmet etmektedir. TÜBİTAK’a iletilen proje önerileri, TÜBİTAK Öncelikli Ar-Ge ve Yenilik konularında yer alan öncelikli konulardan en az birine hizmet ediyorsa ve projelerin öncelikli konunun teknolojik hazırlık seviyesi aralığında çalışmaları yürütmesi planlanıyorsa; destek programlarının değerlendirme aşamasında önceliklendirilmektedir. Yayınlanan Öncelikli Ar-Ge ve Yenilik konularıyla uyumlu olan projeler için ek puan alınmaktadır.

TÜBİTAK 2022-2023 Öncelikli Ar-Ge ve Yenilik Konuları için tıklayınız.

Detaylı bilgi için tıklayınız.